SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

« powrót do wydarzeń
Szkolenie zakończone.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do radnych gminy, powiatu, województwa; wójta, burmistrza, prezydenta, członków zarządu powiatu i województwa; osób wydających decyzje w imieniu wójta, starosty
i marszałka województwa; sekretarza i skarbnika gminy, powiatu i województwa oraz zastępców wójta; kierowników jednostek organizacyjnych gminy, powiatu, województwa (np. szkoły i inne placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne gminy); osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi osobami prawnymi (dyrektorzy – instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, muzeów, bibliotek, członkowie zarządów spółek z udziałem gminy, powiatu i województwa. pozostali pracownicy samorządowi składający oświadczenia na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.

Data:
19 kwietnia 2017 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2017 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Adres:
ul. Krakowska 51, III p, Opole, Polska
Szkolenie zakończone.
seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole