Skuteczna komunikacja w internecie – atrakcyjne teksty online

« powrót do wydarzeń

Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, specjalistów ds. informacji i promocji, osoby odpowiedzialne za redagowanie stron www, kadrę zarządzającą.

Data:
8 czerwca 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy rzeczników prasowych, specjalistów ds. informacji i promocji, osoby odpowiedzialne za redagowanie stron www, kadrę zarządzającą.

Cel:

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności osobistej poprzez doskonalenie kompetencji redaktorskich w tworzeniu materiałów informacyjno-promocyjnych przeznaczonych do publikacji w urzędowych mediach internetowych, w tym na stronie WWW.

 

Korzyści ze szkolenia

 1. Zwiększenie efektywności komunikacji bieżącej poprzez aktualizację wiedzy i uporządkowanie umiejętności sporządzania internetowych materiałów informacyjno-promocyjnych.
 2. Wzbogacenie osobistych umiejętności językowych o metody poprawnej redakcji i edycji tekstu, przyczyniające się do usprawnienia komunikacji w relacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Program:
1.   Elementy języka dziennikarskiego przydatne urzędowemu redaktorowi online

 • Cechy poprawnie zbudowanego tekstu z uwzględnieniem różnic gatunkowych.
 • Odwrócona piramida – wpływ wzorcowej metody redagowania na formatowanie tekstu internetowego.
 • Metody redagowania atrakcyjnych tytułów oraz nagłówków (tzw. zajawek).
 • Redakcja językowa tekstu internetowego.
 • Dobre praktyki redagowania online w urzędach.

2.  Zasady redakcji i kompozycji tekstów w Internecie

 • Zasady ilustrowania tekstu fotografiami, odnośnikami oraz multimediami.
 • Wymagania techniczne warunkujące publikację multimediów.
 • Sposoby opisu multimediów, w tym użycie tzw. opisu alternatywnego.
 • Użycie i opisywanie odnośników (tzw. linków) w tekście internetowym.
 • Rola infografiki w artykułach informacyjnych i promocyjnych.
 • Wyróżnienia i reguły ich zastosowania wyróżników w tekstach internetowych.
 • Podziały tekstu.
 • Wyliczenia: oznakowanie; porządek alfabetyczny.

3.  Ćwiczenia z wykorzystaniem tekstów własnych uczestników.

Prowadząca:
Trenerka i konsultantka; doradza instytucjom publicznym, jak budować relacje z mediami oraz społecznością lokalną. Prowadzi autorskie szkolenia na temat zarządzania wizerunkiem, public relations, konsultacji społecznych oraz redagowania materiałów prasowych, jak również informacyjno-promocyjnych dla administracji publicznej. Redaktor merytoryczny serwisu Publiczni.pl, redaktor prowadzący miesięcznik „Kadry w Urzędzie” oraz rocznik „Katalog Wykonawcy”. Wieloletnia redaktorka w „Gazecie Samorządu i Administracji”. W latach 2006 – 2008 pracowała, jako naczelnik wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zarządzała zespołem specjalistów odpowiedzialnych za promocję prac rządu, w tym obsługę medialną posiedzeń rządu oraz redagowanie strony www.premier.gov.pl. Współpracowała z rzecznikiem rządu oraz rzecznikami ministerstw i urzędów wojewódzkich. Politolog i redaktor z dyplomem menedżera medialnego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 5 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole