Specjalista ds. rozliczeń VAT w jst. Zrozumieć podatek VAT

Data szkolenia

23-04-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 16.04. wynosi 314,50 zł

Po 16.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Korzyści z udziału w szkoleniu i cel szkolenia:
Zapraszamy Państwa na szkolenie dla początkujących związane z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT. Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych wprowadzających zagadnień związanych z podatkiem VAT. Przedstawione zostaną wstępne zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące samej struktury podatku VAT, aktualnych przepisów, podatku VAT należnego i naliczonego, obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku. Zagadnienia zostały tak dobrane aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po podstawowych zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Program:
1.Przepisy oraz najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT.
1.Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2.Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
2.Podmiot opodatkowania – co to oznacza?
1.Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
2.Definicja podatnika.
3.Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT.
3.Przedmiot opodatkowania – VAT należny.
1.Pojęcie czynności opodatkowanych.
2.Odpłatna dostawa towarów w tym odwrotne obciążenie
a)Definicja towarów
b)Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju jako czynność podlegająca VAT
3.Odpłatne świadczenie usług
a)Definicja świadczenia usług
b)Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług
4.Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania.
1.Stawka podstawowa 23 % oraz stawki obniżone – zakres ich zastosowania oraz nowe zasady WIS od kwietnia 2019 i stycznia 2020.
2.Zwolnienia przedmiotowe z VAT – katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
5.Moment powstania obowiązku podatkowego.
1.Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
2.Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
3.Zaliczki a obowiązek podatkowy
4.Faktura a moment podatkowy
6.Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania – szczegółowe omówienie zagadnień na przykładach – wskazanie najnowszych zmian.
1.Przykładowe usługi oraz sprzedaż towaru – szczegółowe omówienie na przykładach.
a)Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne – wyrok NSA.
b)Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c)Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych – rozpoznanie momentu podatkowego. Najnowsze wyroki NSA i WSA. Czy działalność statutowa?
d)Usługi opieki i pomocy społecznej, – kiedy zwolnione, kiedy poza kręgiem VAT? – najnowsze stanowiska i interpretacje podatkowe.
e)Dostawa lokali i budynków w tym nowe orzecznictwo TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia.
f)Odwrotne obciążenie – obowiązki sprzedawcy i nabywcy. Moment podatkowy i prawo do odliczenia. Do kiedy będzie obowiązywać?
7.Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT – VAT naliczony.
Odliczenia podatku VAT.
a)Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony)
– Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT,
– Wyłączenia z prawa do odliczenia.
b)Częściowe odliczenie podatku VAT występujące w ustawie i rozporządzeniach.
– Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
– Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT,
– Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika – procentowe prawa do odliczenia.
8.Panel dyskusyjny.

Prowadzący:
praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Specjalista ds. rozliczeń VAT w jst. Zrozumieć podatek VAT

Kwiecień 23 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Korzyści z udziału w szkoleniu i cel szkolenia:
Zapraszamy Państwa na szkolenie dla początkujących związane z zasadami funkcjonowania i rozliczania podatku VAT. Podatek VAT należy do jednych z najtrudniejszych podatków do rozliczenia. W praktyce osoby zajmujące się lub które będą zajmować się rozliczaniem podatku natrafią na problemy z jego stosowaniem. Jednak podatek ten można zrozumieć i stać się w ciągu zaledwie paru miesięcy specjalistą z zakresu rozliczania podatku VAT. Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych wprowadzających zagadnień związanych z podatkiem VAT. Przedstawione zostaną wstępne zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące samej struktury podatku VAT, aktualnych przepisów, podatku VAT należnego i naliczonego, obowiązku podatkowego, naliczenia, odliczenia podatku. Zagadnienia zostały tak dobrane aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT. Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają od podstaw zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się po podstawowych zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Program:
1.Przepisy oraz najważniejsze zasady dotyczące podatku VAT.
1.Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2.Znaczenie Rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
2.Podmiot opodatkowania – co to oznacza?
1.Podatnik VAT – kto i kiedy podlega opodatkowaniu?
2.Definicja podatnika.
3.Organ władzy publicznej i jego jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT.
3.Przedmiot opodatkowania – VAT należny.
1.Pojęcie czynności opodatkowanych.
2.Odpłatna dostawa towarów w tym odwrotne obciążenie
a)Definicja towarów
b)Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju jako czynność podlegająca VAT
3.Odpłatne świadczenie usług
a)Definicja świadczenia usług
b)Klasyfikacja statystyczna a wpływ na opodatkowanie świadczenie usług
4.Stawki podatku VAT oraz zwolnienie z opodatkowania.
1.Stawka podstawowa 23 % oraz stawki obniżone – zakres ich zastosowania oraz nowe zasady WIS od kwietnia 2019 i stycznia 2020.
2.Zwolnienia przedmiotowe z VAT – katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT
5.Moment powstania obowiązku podatkowego.
1.Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego
2.Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
3.Zaliczki a obowiązek podatkowy
4.Faktura a moment podatkowy
6.Wybrane usługi oraz sprzedaż towaru a zasady opodatkowania – szczegółowe omówienie zagadnień na przykładach – wskazanie najnowszych zmian.
1.Przykładowe usługi oraz sprzedaż towaru – szczegółowe omówienie na przykładach.
a)Najem, dzierżawa, dostawa mediów, usługi komunalne – wyrok NSA.
b)Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c)Wyżywienie uczniów, nauczycieli i personelu oraz pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych – rozpoznanie momentu podatkowego. Najnowsze wyroki NSA i WSA. Czy działalność statutowa?
d)Usługi opieki i pomocy społecznej, – kiedy zwolnione, kiedy poza kręgiem VAT? – najnowsze stanowiska i interpretacje podatkowe.
e)Dostawa lokali i budynków w tym nowe orzecznictwo TSUE w sprawie pierwszego zasiedlenia.
f)Odwrotne obciążenie – obowiązki sprzedawcy i nabywcy. Moment podatkowy i prawo do odliczenia. Do kiedy będzie obowiązywać?
7.Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT – VAT naliczony.
Odliczenia podatku VAT.
a)Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony)
– Warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT,
– Wyłączenia z prawa do odliczenia.
b)Częściowe odliczenie podatku VAT występujące w ustawie i rozporządzeniach.
– Pojęcie zakupów częściowo związanych i częściowo niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
– Działalność gospodarcza a wykonywanie zadań poza strefą podatku VAT,
– Zasady ustalania współczynnika i prewspółczynnika – procentowe prawa do odliczenia.
8.Panel dyskusyjny.

Prowadzący:
praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 23
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25