Split payment od 01.07.2018 r. a przepływy finansowe oraz ewidencja księgowa przy centralizacji rozliczeń podatku VAT

Data szkolenia

21-08-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.08. wynosi 314,50 zł

Po 14.08. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowa analiza zmian w podatku VAT oraz problemów które spotkały samorządy w związku z wprowadzeniem od 01.07.2018r. split payment. Wskazanie zasad rozliczania i dokonywania przepływów finansowych w organie i jednostkach podległych z uwzględnieniem już wprowadzonych zapisów do polityki rachunkowości oraz problemów, które napotkały samorządy z przepływem finansowym w centralizacji.

Program:
I.  Podzielona płatność – zasady stosowania

 1. Sposób zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności.
 2. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment.
 3. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur.
 4. Kiedy i w jaki sposób można korzystać ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym VAT w tym uwalnianie środków.
 5. Korzyści dla podatników w tym min. ulga z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku VAT.

II. Podzielona płatność w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych.

 1. Jeden rachunek bankowy czy tyle ile podmiotów w centralizacji?
 2. Rachunki dla organu i jednostek podległych a przepływy finansowe – przykłady.
 3. Brak zapłaty za usługę lub towar a przepływy finansowe pomiędzy organem a jednostką – jak uregulować, jak zaewidencjonować?

III. Zasady ewidencji podatku VAT przy podzielonej płatności

 1. Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.

–        Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.

–        Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.

      2. Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek funkcjonowanie kont 130 i 133.

      3. Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT – problemy praktyczne przy rozliczaniu oraz zasady ewidencjonowania.

   4. Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT czy dla każdego osobno. Przykłady przepływów i rozliczeń.

   5. Stosowanie paragrafu 453 do rozliczania podatku VAT – w jakich przypadkach.

IV. Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości.

V. Panel dyskusyjny.

Prowadząca:
Trener, doradca, specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz księgowania, rozliczania, monitoringu i kontroli projektów UE. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatku VAT i PIT. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu podatku VAT dla sektora finansów publicznych w szczególności dla samorządów, instytucji kultury, samorządowych zakładów budżetowych. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1,5 tys. godzin szkoleniowych oraz 3,5 tysiąca godzin doradztwa. Absolwentka wielu uczelni, długoletni pracownik na stanowisku głównej księgowej. Od 2010 właścicielka biura rachunkowo – podatkowego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

 • To event minęło.

Split payment od 01.07.2018 r. a przepływy finansowe oraz ewidencja księgowa przy centralizacji rozliczeń podatku VAT

Sierpień 21 @ 10:00 - 15:00

370zł

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych, osób z pionu finansowo – księgowego odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie i ewidencjonowanie podatku VAT.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowa analiza zmian w podatku VAT oraz problemów które spotkały samorządy w związku z wprowadzeniem od 01.07.2018r. split payment. Wskazanie zasad rozliczania i dokonywania przepływów finansowych w organie i jednostkach podległych z uwzględnieniem już wprowadzonych zapisów do polityki rachunkowości oraz problemów, które napotkały samorządy z przepływem finansowym w centralizacji.

Program:
I.  Podzielona płatność – zasady stosowania

 1. Sposób zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności.
 2. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment.
 3. Błędna zapłata, podwójna zapłata, błędne wskazanie kwoty VAT, co w przypadku korekty faktur.
 4. Kiedy i w jaki sposób można korzystać ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym VAT w tym uwalnianie środków.
 5. Korzyści dla podatników w tym min. ulga z tytułu wcześniejszej zapłaty podatku VAT.

II. Podzielona płatność w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych.

 1. Jeden rachunek bankowy czy tyle ile podmiotów w centralizacji?
 2. Rachunki dla organu i jednostek podległych a przepływy finansowe – przykłady.
 3. Brak zapłaty za usługę lub towar a przepływy finansowe pomiędzy organem a jednostką – jak uregulować, jak zaewidencjonować?

III. Zasady ewidencji podatku VAT przy podzielonej płatności

 1. Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.

–        Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.

–        Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.

      2. Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek funkcjonowanie kont 130 i 133.

      3. Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT – problemy praktyczne przy rozliczaniu oraz zasady ewidencjonowania.

   4. Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT czy dla każdego osobno. Przykłady przepływów i rozliczeń.

   5. Stosowanie paragrafu 453 do rozliczania podatku VAT – w jakich przypadkach.

IV. Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości.

V. Panel dyskusyjny.

Prowadząca:
Trener, doradca, specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz księgowania, rozliczania, monitoringu i kontroli projektów UE. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, rachunkowości oraz podatku VAT i PIT. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu podatku VAT dla sektora finansów publicznych w szczególności dla samorządów, instytucji kultury, samorządowych zakładów budżetowych. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 1,5 tys. godzin szkoleniowych oraz 3,5 tysiąca godzin doradztwa. Absolwentka wielu uczelni, długoletni pracownik na stanowisku głównej księgowej. Od 2010 właścicielka biura rachunkowo – podatkowego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Sierpień 21
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
370zł
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
Telefon:
77/ 453 68 25

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl