Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 rok według obowiązujących przepisów

Data szkolenia

12-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 5.02. wynosi 314,50 zł

Po 5.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Cel i korzyści:
– Omówienie zasad i zmian w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, które pomoże w szybszym i prawidłowym sporządzeniu sprawozdań pracownikom je przygotowującym;
– Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;
– Otrzymanie praktycznych materiałów szkoleniowych zawierających m. in. informacje na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu sprawozdań wraz z przydatnymi przykładami;
– Umiejętność właściwego ujęcia w sprawozdaniach poszczególnych informacji np. poza kredytami i pożyczkami, również wszystkich tytułów dłużnych, umów, dotyczących m. in. rat, leasingu finansowego; zwrócenie uwagi na wydatki niewygasające lub wydatki funduszu sołeckiego, przeanalizowanie czego nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-N, a wykazywane było we wcześniejszych sprawozdaniach itd.
Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo – księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

Program:
I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
– Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
– Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
– Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
– Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
– Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
– Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
– Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
– Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa;
– Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
– Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
2. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: jedna z najbardziej uznawanych i cenionych przez samorządy ekspertów zajmujących się sprawozdawczością budżetową i klasyfikacją budżetową w Polsce, ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, m. in. Sprawozdawczość budżetowa 2018, Klasyfikacja Budżetowa 2018, trener stale współpracujący z FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 rok według obowiązujących przepisów

Luty 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Cel i korzyści:
– Omówienie zasad i zmian w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, które pomoże w szybszym i prawidłowym sporządzeniu sprawozdań pracownikom je przygotowującym;
– Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;
– Otrzymanie praktycznych materiałów szkoleniowych zawierających m. in. informacje na co należy zwrócić uwagę przy przygotowaniu sprawozdań wraz z przydatnymi przykładami;
– Umiejętność właściwego ujęcia w sprawozdaniach poszczególnych informacji np. poza kredytami i pożyczkami, również wszystkich tytułów dłużnych, umów, dotyczących m. in. rat, leasingu finansowego; zwrócenie uwagi na wydatki niewygasające lub wydatki funduszu sołeckiego, przeanalizowanie czego nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-N, a wykazywane było we wcześniejszych sprawozdaniach itd.
Celem szkolenia jest pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo – księgowe jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

Program:
I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
– Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
– Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
– Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
– Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
– Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;
– Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu;
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych
1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
– Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
– Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
– Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa;
– Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych;
– Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
2. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: jedna z najbardziej uznawanych i cenionych przez samorządy ekspertów zajmujących się sprawozdawczością budżetową i klasyfikacją budżetową w Polsce, ekonomista, specjalista w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w tym zakresie, m. in. Sprawozdawczość budżetowa 2018, Klasyfikacja Budżetowa 2018, trener stale współpracujący z FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25