Środki trwałe i amortyzacja

« powrót do wydarzeń

Adresaci:
• Główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych,
• pracownicy działów finansowo-księgowych
• osoby, które odpowiadają za administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

Data:
8 czerwca 2018 09:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 1 czerwca 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

  • Główni księgowi jednostek sektora finansów  publicznych,
  • Pracownicy działów  finansowo-księgowych
  • Osoby, które  odpowiadają  za  administrację i zarządzanie środkami trwałymi.

Cele szkolenia:

Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników niskocennych.
Udział w szkoleniu pozwoli na sprawne i samodzielne rozwiązywanie dość licznych problemów w zakresie ewidencji i podziału obowiązków między pracownikami służb finansowo – księgowych, a pracowników merytorycznych, właściwych rzeczowo.
Szkolenie pozwoli także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w zakresie dotyczącym wyceny, amortyzacji i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych jednostki.

Program:

1. Pojęcie środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości  oraz sformułowane dla celów podatkowych.
2. Polityka rachunkowości a środki trwałe.
3. Klasyfikacja środków trwałych.
4. Ewidencja środków trwałych.
– Dokumentacja.

    – Zasady ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych.

5. Zasady wyceny wartości początkowej środka trwałego.
6. Operacje związane ze środkami trwałymi.
– Zakup.

-Sprzedaż.

– Likwidacja

-Utrata wartości.

-Środki trwałe jako aport.

7. Ewidencja środków trwałych w budowie.
8. Ewidencja zmian w  środkach trwałych w wyniku modernizacji, rozbudowy, przebudowy.
9. Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechania inwestycji.
10. Inwentaryzacja środków trwałych.
11. Środki trwałe w leasingu.
12. Amortyzacja – rodzaje.
-Podstawowe pojęcia i funkcje.

-Metody amortyzacji.

-Liniowa.

-Degresywna.

-Progresywna.

-Naturalna.

-Uproszczona.

-Mieszana.

13. Amortyzacja w prawie bilansowym.
-Wartość początkowa środka trwałego.

-Wartość środka trwałego w bilansie.

-Zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego.

-Możliwe uproszczenia dla niektórych przedsiębiorstw.

14. Amortyzacja środków trwałych w przepisach podatkowych.
-Wartość początkowa.

-Zasady, metody i stawki amortyzacji.

-Wycena środków trwałych.

-Odpisy jednorazowe.

-Środki trwałe a podatek od towarów i usług.

15. Zmiany w przepisach.
16. Podsumowanie, analiza przypadków.

Prowadząca:
Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno – skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno – podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 5 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole