Środki trwałe od zakupu do likwidacji (użytkowanie, ulepszenia)

Data szkolenia

08-11-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 8.11. wynosi 314,50 zł

Po 8.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości, służby finansowe, osoby odpowiedzialne za ewidencjonowanie majątku.

Cele szkolenia:
W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem postanowień KSR 11. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację.

Program:
1.Pojęcie środków trwałych:
– Przepisy ustawy o rachunkowości.
– Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
– Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
– Kompletność środka trwałego.
– Zdatność do użytkowania środka trwałego.
– Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki.
– Wartość istotna środka trwałego.
2.Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych:
– Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych.
– Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
– Obiekty inwentarzowe w grupie 0 – „Grunty”.
– Obiekty inwentarzowe w grupie 1 – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze. Prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.
– Obiekty inwentarzowe w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.
– Zespoły komputerowe.
3.Wycena początkowa środków trwałych:
– Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
– Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
– Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
– Zakup środka trwałego w walucie obcej.
– Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
– Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
4.Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
– Środek trwały otrzymany w formie aportu.
– Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
– Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
– Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
5.Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia.
6.Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:
– Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy; zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy.
– Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia.
– Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania).
– Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej.
– Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych.
– Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego.
– Zasady ewidencji środków trwałych w budowie.
– Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.
– Zaniechanie budowy środka trwałego.
7.Amortyzacja środków trwałych.
8.Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania.
9.Rozchód i likwidacja środków trwałych.

Prowadzący– doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów nt rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy UE”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Środki trwałe od zakupu do likwidacji (użytkowanie, ulepszenia)

Listopad 8 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Zapraszamy głównych księgowych i księgowych, pracowników księgowości, służby finansowe, osoby odpowiedzialne za ewidencjonowanie majątku.

Cele szkolenia:
W ramach szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem postanowień KSR 11. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację.

Program:
1.Pojęcie środków trwałych:
– Przepisy ustawy o rachunkowości.
– Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
– Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
– Kompletność środka trwałego.
– Zdatność do użytkowania środka trwałego.
– Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki.
– Wartość istotna środka trwałego.
2.Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych:
– Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych.
– Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
– Obiekty inwentarzowe w grupie 0 – „Grunty”.
– Obiekty inwentarzowe w grupie 1 – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze. Prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.
– Obiekty inwentarzowe w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.
– Zespoły komputerowe.
3.Wycena początkowa środków trwałych:
– Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
– Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
– Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
– Zakup środka trwałego w walucie obcej.
– Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
– Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
4.Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
– Środek trwały otrzymany w formie aportu.
– Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
– Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
– Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
5.Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia.
6.Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:
– Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy; zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy.
– Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia.
– Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania).
– Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej.
– Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych.
– Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego.
– Zasady ewidencji środków trwałych w budowie.
– Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.
– Zaniechanie budowy środka trwałego.
7.Amortyzacja środków trwałych.
8.Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania.
9.Rozchód i likwidacja środków trwałych.

Prowadzący– doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów nt rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy UE”.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 listopada 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 8
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25