Status przewodniczącego Rady (Sejmiku)w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023

Data szkolenia

24-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.01. wynosi 314,50 zł

Po 17.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:.
Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do przewodniczących rad, ale też do przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy gmin, pracowników zajmujących się biurem rady i współpracującymi z radą oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.

Cel szkolenia:
Omówienie nowych przepisów związanych z nowym statusem przewodniczącego rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023, z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Udział w szkoleniu daje możliwość realizowania mandatu radnego i pełnienia funkcji przewodniczącego w radzie zgodnie
z prawem i zasadami dotyczącymi działalności organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Omówienie przepisów dotyczących praw i obowiązków przewodniczącego rady i radnych, jak również szczególna analiza przepisów dotyczących ograniczeń i zakazów dotyczących radnych oraz składanych przez nich oświadczeń majątkowych z praktycznym komentarzem zapewni przewodniczącym rad niezbędną bazę do pełnienia swojej funkcji w kadencji 2018-2023.

Program:
1.Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2.Mandat radnego i jego cechy:
-objęcie mandatu,
-cechy mandatu,
-wygaśnięcie mandatu.
3.Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania.
4.Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5.Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja.
6.Zadania i obowiązki przewodniczącego:
-organizowanie pracy rady,
-prowadzenie obrad,
-analiza oświadczeń majątkowych,
-udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
-inne zadania przewodniczącego.
7.Zastępcy przewodniczącego:
-ustawowy zakres obowiązków,
-powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
8.Nowe uprawnienie przewodniczącego rady – wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
9.Sesja rady, jej organizacja i przebieg.
10.Komisje rady.
11.Organ wykonawczy w gminie (powiecie) oraz jego podstawowe zadania.
12.Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego.
13.Podstawowe prawa i ochrona radnego:
-uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy (powiatu),
-indywidualne uprawnienia kontrolne radnych,
-zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
-dieta,
-ochrona stosunku pracy,
-ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
-inne prawa radnego.
14.Podstawowe obowiązki radnego:
-uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
-kontakt z wyborcami,
-etyka wykonywania mandatu radnego,
-inne obowiązki radnych.
15.Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych:
-zakazy łączenia mandatu,
-zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
-zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
-inne zakazy i ograniczenia.
16.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego
i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego
i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 20 stycznia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Status przewodniczącego Rady (Sejmiku)w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023

Styczeń 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:.
Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do przewodniczących rad, ale też do przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy gmin, pracowników zajmujących się biurem rady i współpracującymi z radą oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.

Cel szkolenia:
Omówienie nowych przepisów związanych z nowym statusem przewodniczącego rady i jego obowiązkami dotyczącymi funkcjonowania rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023, z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Udział w szkoleniu daje możliwość realizowania mandatu radnego i pełnienia funkcji przewodniczącego w radzie zgodnie
z prawem i zasadami dotyczącymi działalności organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Omówienie przepisów dotyczących praw i obowiązków przewodniczącego rady i radnych, jak również szczególna analiza przepisów dotyczących ograniczeń i zakazów dotyczących radnych oraz składanych przez nich oświadczeń majątkowych z praktycznym komentarzem zapewni przewodniczącym rad niezbędną bazę do pełnienia swojej funkcji w kadencji 2018-2023.

Program:
1.Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2.Mandat radnego i jego cechy:
-objęcie mandatu,
-cechy mandatu,
-wygaśnięcie mandatu.
3.Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania.
4.Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5.Wybór przewodniczący rady (sejmiku) i jego odwołanie oraz rezygnacja.
6.Zadania i obowiązki przewodniczącego:
-organizowanie pracy rady,
-prowadzenie obrad,
-analiza oświadczeń majątkowych,
-udział przewodniczącego w procedurze interpelacji i zapytań,
-inne zadania przewodniczącego.
7.Zastępcy przewodniczącego:
-ustawowy zakres obowiązków,
-powierzanie zadań wiceprzewodniczącemu przez przewodniczącego.
8.Nowe uprawnienie przewodniczącego rady – wydawanie poleceń pracownikom urzędu.
9.Sesja rady, jej organizacja i przebieg.
10.Komisje rady.
11.Organ wykonawczy w gminie (powiecie) oraz jego podstawowe zadania.
12.Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego.
13.Podstawowe prawa i ochrona radnego:
-uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy (powiatu),
-indywidualne uprawnienia kontrolne radnych,
-zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego,
-dieta,
-ochrona stosunku pracy,
-ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków,
-inne prawa radnego.
14.Podstawowe obowiązki radnego:
-uczestniczenie w pracach rady i jej komisji,
-kontakt z wyborcami,
-etyka wykonywania mandatu radnego,
-inne obowiązki radnych.
15.Zakazy i ograniczenia dotyczące radnych:
-zakazy łączenia mandatu,
-zakazy ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej,
-zakazy zatrudnienia i realizacji usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
-inne zakazy i ograniczenia.
16.Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego
i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego
i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego. Adiunkt w Szkole Wyższej COSINUS w Łodzi, wykładowca prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego i nauki administracji, Wykładowca prawa administracyjnego i organizacji administracji Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Dyplomacji w Łodzi, Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Trener w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu wpisany na listę Ministerstwa Gospodarki.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 20 stycznia 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25