Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są: przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad

Start:
11 maja 2018 09:00
Koniec:
11 maja 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 4 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
,
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresatami szkolenia są: przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni  za obsługę rad

Cel i korzyści:

Wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów  j.s.t., na podstawie obowiązujących i znowelizowanych przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy.

Program:
1.  Technika opracowywania zmian do statutów.

 • Komisja statutowa;
 • analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady;
 • wnioski do Komisji statutowej.

2.  Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018r.

3.  Konieczne regulacje w statutach.

 • Technika dokonywania zmian  w porządku obrad sesji;
 • Praca z protokołem z poprzedniej sesji rady;
 • Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady;
 • Regulacje dotyczące dokumentowania przebiegu posiedzeń rady i komisji;
 • Zasady dostępu radnych do informacji źródłowych organu wykonawczego oraz podległych mu Jednostek;
 • Zasady i tryb realizowania „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji);
 • Procedury rozpatrywania przez radę skarg, wniosków i petycji (ustawowa komisja rady);
 • Interpelacje i postępowanie związane z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią;
 • Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków pokontrolnych);
 • Uprawnienia sołtysów.

4.  Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert  w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor  kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 9 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole