Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad.

Data:
21 września 2018 09:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 14 września 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresatami szkolenia są:

przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni
za obsługę rad

Cel i korzyści:

Wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów  j.s.t., na podstawie obowiązujących i znowelizowanych przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy.

Program:
1.   Technika opracowywania zmian do statutów.

 • Komisja statutowa;
 • analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady;
 • wnioski do Komisji statutowej.

2.  Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018r.

3.    Konieczne regulacje w statutach.

 • Technika dokonywania zmian  w porządku obrad sesji;
 • Praca z protokołem z poprzedniej sesji rady;
 • Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady;
 • Regulacje dotyczące dokumentowania przebiegu posiedzeń rady i komisji;
 • Zasady dostępu radnych do informacji źródłowych organu wykonawczego oraz podległyc  mu Jednostek;
 • Zasady i tryb realizowania „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu  do realizacji);
 • Procedury rozpatrywania przez radę skarg, wniosków i petycji (ustawowa komisja rady);
 • Interpelacje i postępowanie związane z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią;
 • Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków   pokontrolnych);
 • Uprawnienia sołtysów.

4.   Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

Prowadzący:
dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert  w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor  kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

域名售卖
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole