Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

Data szkolenia

21-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.09. wynosi 314,50 zł

Po 14.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni
za obsługę rad.

Cel i korzyści:
Wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów j.s.t., na podstawie obowiązujących i znowelizowanych przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy.

Program:
1. Technika opracowywania zmian do statutów.
a. Komisja statutowa;
b. analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady;
c. wnioski do Komisji statutowej.
2. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem
31 stycznia 2018r.
3. Konieczne regulacje w statutach.
a. Technika dokonywania zmian w porządku obrad sesji;
b. Praca z protokołem z poprzedniej sesji rady;
c. Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady;
d. Regulacje dotyczące dokumentowania przebiegu posiedzeń rady i komisji;
e. Zasady dostępu radnych do informacji źródłowych organu wykonawczego oraz podległych
mu Jednostek;
f. Zasady i tryb realizowania „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu
do realizacji);
g. Procedury rozpatrywania przez radę skarg, wniosków i petycji (ustawowa komisja rady);
h. Interpelacje i postępowanie związane z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią;
i. Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków
pokontrolnych);
j. Uprawnienia sołtysów.
4. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

Prowadzący – dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Statuty gmin, miast, powiatów po nowelizacji ustaw ustrojowych w 2018 r. Tworzenie i procedura opracowania

Wrzesień 21 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Przewodniczący rad, radni, prezydenci miast, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni
za obsługę rad.

Cel i korzyści:
Wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów j.s.t., na podstawie obowiązujących i znowelizowanych przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy.

Program:
1. Technika opracowywania zmian do statutów.
a. Komisja statutowa;
b. analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady;
c. wnioski do Komisji statutowej.
2. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem
31 stycznia 2018r.
3. Konieczne regulacje w statutach.
a. Technika dokonywania zmian w porządku obrad sesji;
b. Praca z protokołem z poprzedniej sesji rady;
c. Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady;
d. Regulacje dotyczące dokumentowania przebiegu posiedzeń rady i komisji;
e. Zasady dostępu radnych do informacji źródłowych organu wykonawczego oraz podległych
mu Jednostek;
f. Zasady i tryb realizowania „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu
do realizacji);
g. Procedury rozpatrywania przez radę skarg, wniosków i petycji (ustawowa komisja rady);
h. Interpelacje i postępowanie związane z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią;
i. Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała w/s wniosków
pokontrolnych);
j. Uprawnienia sołtysów.
4. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).

Prowadzący – dr prawa, inż. budownictwa, urbanista, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne, ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r. i nadal).W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedur administracyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 21
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25