Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

« powrót do wydarzeń

Adresaci szkolenia: Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą
w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

Start:
25 maja 2018 09:00
Koniec:
25 maja 2018 14:00
Koszt:
370 zł lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 18 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci szkolenia:
Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą
w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

Celem szkolenia jest:

  • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przepisów i ich wpływu na treść umów zawieranych przez instytucje kultury.
  • Wskazanie konsekwencji podatkowych treści postanowień wpisywanych najczęściej do umów, co skutkować będzie zmniejszeniem ryzyk  związanych z powstawaniem  nieprawidłowości na gruncie przepisów podatkowych.
  • Omówienie zasad opodatkowania kompleksowych usług na przykładach z orzecznictwa i interpretacji podatkowych  oraz wpływu na treść zawieranych umów.

Program:

  1. Umowy sponsoringowe, darowizny, barterowe, o współpracy omówienie aspektów prawnych i podatkowych zawieranych umów, skutków na gruncie podatkowym (w tym podatku VAT), błędów popełnianych przy formułowaniu postanowień umownych i ich wpływu na rozliczenia podatkowe.
  2. Umowy zlecenia, o dzieł o, świadczenie usług. Omówienie aspektów prawnych i podatkowych, różnic na gruncie ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa z roku 2017 w zakresie ubezpieczeń społecznych, które wymusiło definitywną zmianę podejścia w odniesieniu do ww. umów, zasad formułowania tych postanowień umownych, które dotyczą wynagrodzenia.
  3. Nowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Omówienie wprowadzonych przepisów, podejścia MF, wpływu zmiany na dotychczasowa praktykę, możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do pracowników, formułowania treści umów w aspekcie wprowadzonych zmian.
  4. Konkursy i inne akcje promocyjne. Omówienie prowadzonych akcji, definicji konkursu, zakresu niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia poszczególnych akcji, omówienie treści regulaminów, co powinno być w nich zawarte od strony prawnej, a jakie są wymogi podatkowe, zasad rozliczania ww. akcji, zakresu informacji podatkowych przesyłanych do organów podatkowych (PIT-8A, PIT 8C), konkursy dla własnych pracowników.
  5. Umowy na świadczenie usług kompleksowych a podatek VAT. Omówienie zasad opodatkowania usług kompleksowych na przykładach z orzecznictwa iinterpretacji podatkowych i wpływu ww. na treść zawieranych umów.
  6. Umowy transgraniczne (w tym umowy z artystami, na zakup usług reklamowych) a podatek u źródła. Wskazanie sytuacji, w których niezbędne jest posiadanie certyfikatu rezydencji, ryzyk związanych z błędnym formułowaniem umów w kontekście podatku u źródła, zasad rozliczania podatku u źródła, zakresu informacji, które należy sporządzić na potrzeby organów podatkowych, zasad wynikających umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  7. Korzystanie z zasobów Internetu -aspekty prawne i podatkowe. Omówienie zasad korzystania z mediów społecznościowych, zawierania umów w Internecie, korzystania z zasobów Internetu p. wizerunku osób, utworów

Prowadząca:
Radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Z sukcesem reprezentowała gminy
w sporach fiskusem w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, projektach centralizacji podatku VAT w gminach. Prowadzi także szkolenia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole