Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

Data szkolenia

14-09-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.09. wynosi 314,50 zł

Po 7.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

Celem szkolenia jest:
– Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przepisów i ich wpływu na treść umów zawieranych przez instytucje kultury.
– Wskazanie konsekwencji podatkowych treści postanowień wpisywanych najczęściej do umów,
co skutkować będzie zmniejszeniem ryzyk związanych z powstawaniem nieprawidłowości na gruncie przepisów podatkowych.
– Omówienie zasad opodatkowania kompleksowych usług na przykładach z orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz wpływu na treść zawieranych umów.

Program:
1.Umowy sponsoringowe, darowizny, barterowe, o współpracy omówienie aspektów prawnych
i podatkowych zawieranych umów, skutków na gruncie podatkowym (w tym podatku VAT), błędów popełnianych przy formułowaniu postanowień umownych i ich wpływu na rozliczenia podatkowe.
2.Umowy zlecenia, o dzieł o, świadczenie usług. Omówienie aspektów prawnych i podatkowych, różnic na gruncie ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa z roku 2017 w zakresie ubezpieczeń społecznych, które wymusiło definitywną zmianę podejścia w odniesieniu do ww. umów, zasad formułowania tych postanowień umownych, które dotyczą wynagrodzenia.
3.Nowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Omówienie wprowadzonych przepisów, podejścia MF, wpływu zmiany na dotychczasowa praktykę, możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do pracowników, formułowania treści umów w aspekcie wprowadzonych zmian.
4.Konkursy i inne akcje promocyjne. Omówienie prowadzonych akcji, definicji konkursu, zakresu niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia poszczególnych akcji, omówienie treści regulaminów, co powinno być w nich zawarte od strony prawnej, a jakie są wymogi podatkowe, zasad rozliczania ww. akcji, zakresu informacji podatkowych przesyłanych do organów podatkowych (PIT-8A, PIT 8C), konkursy dla własnych pracowników.
5.Umowy na świadczenie usług kompleksowych a podatek VAT. Omówienie zasad opodatkowania usług kompleksowych na przykładach z orzecznictwa i interpretacji podatkowych i wpływu ww. na treść zawieranych umów.
6.Umowy transgraniczne (w tym umowy z artystami, na zakup usług reklamowych) a podatek u źródła. Wskazanie sytuacji, w których niezbędne jest posiadanie certyfikatu rezydencji, ryzyk związanych
z błędnym formułowaniem umów w kontekście podatku u źródła, zasad rozliczania podatku u źródła, zakresu informacji, które należy sporządzić na potrzeby organów podatkowych, zasad wynikających
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
7.Korzystanie z zasobów Internetu -aspekty prawne i podatkowe. Omówienie zasad korzystania z mediów społecznościowych, zawierania umów w Internecie, korzystania z zasobów Internetu p. wizerunku osób, utworów

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Z sukcesem reprezentowała gminy
w sporach fiskusem w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, projektach centralizacji podatku VAT w gminach. Prowadzi także szkolenia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej,ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Stosowanie ustawy vat, ustawy o pit, podatku u źródła przez instytucje kultury w szczególności w kontekście zawieranych umów sponsoringowych, darowizn, o współpracy, z artystami, działaniami promocyjnymi a także różnymi działaniami transgranicznymi. Omówienie konsekwencji prawnych i podatkowych zawieranych umów oraz pułapek związanych z błędnym formułowaniem ich treści

Wrzesień 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy zarówno instytucji kultury, jak również pracownicy działów zajmujących się kulturą w samorządach lub administracji publicznej, zarówno tworzący jak i rozliczający zawierane umowy

Celem szkolenia jest:
– Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przepisów i ich wpływu na treść umów zawieranych przez instytucje kultury.
– Wskazanie konsekwencji podatkowych treści postanowień wpisywanych najczęściej do umów,
co skutkować będzie zmniejszeniem ryzyk związanych z powstawaniem nieprawidłowości na gruncie przepisów podatkowych.
– Omówienie zasad opodatkowania kompleksowych usług na przykładach z orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz wpływu na treść zawieranych umów.

Program:
1.Umowy sponsoringowe, darowizny, barterowe, o współpracy omówienie aspektów prawnych
i podatkowych zawieranych umów, skutków na gruncie podatkowym (w tym podatku VAT), błędów popełnianych przy formułowaniu postanowień umownych i ich wpływu na rozliczenia podatkowe.
2.Umowy zlecenia, o dzieł o, świadczenie usług. Omówienie aspektów prawnych i podatkowych, różnic na gruncie ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa z roku 2017 w zakresie ubezpieczeń społecznych, które wymusiło definitywną zmianę podejścia w odniesieniu do ww. umów, zasad formułowania tych postanowień umownych, które dotyczą wynagrodzenia.
3.Nowe zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Omówienie wprowadzonych przepisów, podejścia MF, wpływu zmiany na dotychczasowa praktykę, możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do pracowników, formułowania treści umów w aspekcie wprowadzonych zmian.
4.Konkursy i inne akcje promocyjne. Omówienie prowadzonych akcji, definicji konkursu, zakresu niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia poszczególnych akcji, omówienie treści regulaminów, co powinno być w nich zawarte od strony prawnej, a jakie są wymogi podatkowe, zasad rozliczania ww. akcji, zakresu informacji podatkowych przesyłanych do organów podatkowych (PIT-8A, PIT 8C), konkursy dla własnych pracowników.
5.Umowy na świadczenie usług kompleksowych a podatek VAT. Omówienie zasad opodatkowania usług kompleksowych na przykładach z orzecznictwa i interpretacji podatkowych i wpływu ww. na treść zawieranych umów.
6.Umowy transgraniczne (w tym umowy z artystami, na zakup usług reklamowych) a podatek u źródła. Wskazanie sytuacji, w których niezbędne jest posiadanie certyfikatu rezydencji, ryzyk związanych
z błędnym formułowaniem umów w kontekście podatku u źródła, zasad rozliczania podatku u źródła, zakresu informacji, które należy sporządzić na potrzeby organów podatkowych, zasad wynikających
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
7.Korzystanie z zasobów Internetu -aspekty prawne i podatkowe. Omówienie zasad korzystania z mediów społecznościowych, zawierania umów w Internecie, korzystania z zasobów Internetu p. wizerunku osób, utworów

Prowadząca: radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Z sukcesem reprezentowała gminy
w sporach fiskusem w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, projektach centralizacji podatku VAT w gminach. Prowadzi także szkolenia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej,ze szczególnym uwzględnieniem podatku PIT, VAT i prawa autorskiego

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 września 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25