Stosunek pracy na podstawie wyboru i powołania w samorządzie

Data szkolenia

22-10-2018

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.10. wynosi 314,50 zł

Po 15.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem spraw pracowniczych tj. pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych, kadry kierowniczej.

Korzyści:
Korzyści z udziału w szkoleniu: zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie zasad poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy, dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, zasad wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach, poznanie najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

Program:
1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania.
2. Powołanie na czas określony/nieokreślony – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
3. Treść aktu powołania.
4. Informacja o warunkach zatrudnienia – treść, termin przekazania.
5. Ponowny wybór tego samego pracownika na kolejną kadencję konsekwencje z tym związane.
6. Osoba upoważniona do podpisania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
7. Kierowanie pracowników na badanie lekarskie wstępne – wypełnianie skierowania, osoba właściwa do jego podpisania, przechowywanie dokumentacji.
8. Moment nawiązania i ustania stosunku pracy przy ponownym wyborze tego samego pracownika.
9. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.
10. Zasady wypełniania świadectwa pracy – informacja o wykorzystaniu urlopu, sposobie ustania stosunku pracy, podpis właściwej osoby na świadectwie pracy, problematyka wydawania świadectwa pracy w razie ponownego zatrudnienia tego samego pracownika.
11. Zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego pozaumownych pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu
po ustaniu stosunku pracy.
12. Odpowiedzialność wykroczeniowa osób odpowiedzialnych za udzielenie urlopu wypoczynkowego, terminowe wypłacenie ekwiwalentu za urlop.
13. Konsekwencje odwołania pracownika zatrudnionego w ramach powołania – wynagrodzenie, dopuszczalność polecenia wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
14. Odprawa z tyt. upływu kadencji – wysokość, termin wypłaty, przypadki gdy odprawa nie przysługuje – orzecznictwo.

Prowadzący:
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Stosunek pracy na podstawie wyboru i powołania w samorządzie

22 października 2018 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem spraw pracowniczych tj. pracowników działów kadr, personalnych, pracowników działów prawno-organizacyjnych, kadry kierowniczej.

Korzyści:
Korzyści z udziału w szkoleniu: zdobycie i poszerzenie wiedzy w zakresie zasad poprawnego tworzenia pism związanych ze stosunkiem pracy, dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy, zasad wypełniania świadectwa pracy w poszczególnych punktach, poznanie najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

Program:
1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie wyboru i powołania.
2. Powołanie na czas określony/nieokreślony – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
3. Treść aktu powołania.
4. Informacja o warunkach zatrudnienia – treść, termin przekazania.
5. Ponowny wybór tego samego pracownika na kolejną kadencję konsekwencje z tym związane.
6. Osoba upoważniona do podpisania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
7. Kierowanie pracowników na badanie lekarskie wstępne – wypełnianie skierowania, osoba właściwa do jego podpisania, przechowywanie dokumentacji.
8. Moment nawiązania i ustania stosunku pracy przy ponownym wyborze tego samego pracownika.
9. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.
10. Zasady wypełniania świadectwa pracy – informacja o wykorzystaniu urlopu, sposobie ustania stosunku pracy, podpis właściwej osoby na świadectwie pracy, problematyka wydawania świadectwa pracy w razie ponownego zatrudnienia tego samego pracownika.
11. Zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego pozaumownych pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu
po ustaniu stosunku pracy.
12. Odpowiedzialność wykroczeniowa osób odpowiedzialnych za udzielenie urlopu wypoczynkowego, terminowe wypłacenie ekwiwalentu za urlop.
13. Konsekwencje odwołania pracownika zatrudnionego w ramach powołania – wynagrodzenie, dopuszczalność polecenia wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
14. Odprawa z tyt. upływu kadencji – wysokość, termin wypłaty, przypadki gdy odprawa nie przysługuje – orzecznictwo.

Prowadzący:
Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
22 października 2018
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25