Strona BIP podmiotu publicznego (obowiązek przestrzegania czasowości przetwarzania danych i minimalizacja danych osobowych umieszczanych na stronach internetowych), dane osobowe i oficjalne strony www podmiotów publicznych, informacja i promocja na portalach społecznościowych

Data szkolenia

13-01-2020

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.01. wynosi 335,75 zł

Po 7.01. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy osoby, osoby prowadzące BIP; członków zespołów redakcyjnych BIP; administratorów stron podmiotowych. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Korzyści:
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na stronach internetowych (BIP, strona www podmiotu publicznego) oraz portalach internetowych /społecznościowych/, w szczególności omówione zostaną.

Program:
1.Główne założenia dotyczące wymogu prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków wynikających z RODO.
2.Ochrona danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jak monitorować prawidłowość przetwarzania danych.
3.Przeglądy okresowe zasobów dostępnych w BIP pod kątem: ustalania okresu ich publikowania; przestrzegania zasady minimalizacji danych, przetwarzania danych zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja zasady poufności danych (art. 5 ust. 1 lit. f RODO). Przykłady przetwarzania danych na stronie podmiotowej BIP, w tym: dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne, nabór na wolne stanowiska pracy w administracji.
4.Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 3 RODO z podmiotami świadczącymi usługi hostingowe, serwisowe w zakresie utrzymania stron www, oraz inne rodzaje usług związanych z prowadzeniem stron i portali internetowych.
5.Umowy zakupowe i serwisowe sprzętu i oprogramowania – czy i kiedy muszę zawrzeć w umowie zapisy gwarantujące zabezpieczenie poufności informacji uzyskanych przez wykonawców w związku z realizacją umowy (SLA).
6.Strona podmiotowa WWW – jak w sposób prawidłowy zabezpieczyć dane osobowe.
7.Formularze, subskrybcje, oraz inne formy interakcji z użytkownikiem strony internetowej oraz obowiązki po stronie Administratora wynikające z RODO – jak uregulować podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w związku z pozyskiwaniem danych za pomocą strony internetowej.
8.Polityka prywatności – kiedy jest wymagana i co musi zawierać (omówienie na przykładach).
9.Pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane na stronie internetowej, oraz związane z tym formy przetwarzania danych. O czym muszę poinformować użytkownika strony internetowej, czy muszę odebrać zgodę na stosowanie plików cookies, oraz jak uregulować kwestię rozliczalności, również pod kątem przestrzegania zasady przejrzystości przetwarzania danych za pomocą strony www.
10.Odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, oraz korzystanie z portali internetowych (społecznościowych) innych dostawców w celu promocji i informacji w kontekście przepisów RODO. O czym należy poinformować użytkownika aby wywiązać się z nałożonych na Administratora obowiązków.
11.Jak inwentaryzować strony internetowe pod kątem czasowości przetwarzania danych osobowych. Kto odpowiada w podmiocie publicznym za brak procedur i niezgodne z prawem przetwarzanie danych za pomocą stron internetowych.
12.Dyskusja i praktyczne omówienie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych za pomocą stron internetowych – decyzje i stanowiska organów nadzorczych, Wyrok TSUE z dnia 1 października 2019 r. w kontekście przetwarzania danych za pomocą plików cookies.

Prowadzący: Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Strona BIP podmiotu publicznego (obowiązek przestrzegania czasowości przetwarzania danych i minimalizacja danych osobowych umieszczanych na stronach internetowych), dane osobowe i oficjalne strony www podmiotów publicznych, informacja i promocja na portalach społecznościowych

Styczeń 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy osoby, osoby prowadzące BIP; członków zespołów redakcyjnych BIP; administratorów stron podmiotowych. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Korzyści:
Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na stronach internetowych (BIP, strona www podmiotu publicznego) oraz portalach internetowych /społecznościowych/, w szczególności omówione zostaną.

Program:
1.Główne założenia dotyczące wymogu prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków wynikających z RODO.
2.Ochrona danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jak monitorować prawidłowość przetwarzania danych.
3.Przeglądy okresowe zasobów dostępnych w BIP pod kątem: ustalania okresu ich publikowania; przestrzegania zasady minimalizacji danych, przetwarzania danych zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja zasady poufności danych (art. 5 ust. 1 lit. f RODO). Przykłady przetwarzania danych na stronie podmiotowej BIP, w tym: dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne, nabór na wolne stanowiska pracy w administracji.
4.Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 3 RODO z podmiotami świadczącymi usługi hostingowe, serwisowe w zakresie utrzymania stron www, oraz inne rodzaje usług związanych z prowadzeniem stron i portali internetowych.
5.Umowy zakupowe i serwisowe sprzętu i oprogramowania – czy i kiedy muszę zawrzeć w umowie zapisy gwarantujące zabezpieczenie poufności informacji uzyskanych przez wykonawców w związku z realizacją umowy (SLA).
6.Strona podmiotowa WWW – jak w sposób prawidłowy zabezpieczyć dane osobowe.
7.Formularze, subskrybcje, oraz inne formy interakcji z użytkownikiem strony internetowej oraz obowiązki po stronie Administratora wynikające z RODO – jak uregulować podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w związku z pozyskiwaniem danych za pomocą strony internetowej.
8.Polityka prywatności – kiedy jest wymagana i co musi zawierać (omówienie na przykładach).
9.Pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane na stronie internetowej, oraz związane z tym formy przetwarzania danych. O czym muszę poinformować użytkownika strony internetowej, czy muszę odebrać zgodę na stosowanie plików cookies, oraz jak uregulować kwestię rozliczalności, również pod kątem przestrzegania zasady przejrzystości przetwarzania danych za pomocą strony www.
10.Odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, oraz korzystanie z portali internetowych (społecznościowych) innych dostawców w celu promocji i informacji w kontekście przepisów RODO. O czym należy poinformować użytkownika aby wywiązać się z nałożonych na Administratora obowiązków.
11.Jak inwentaryzować strony internetowe pod kątem czasowości przetwarzania danych osobowych. Kto odpowiada w podmiocie publicznym za brak procedur i niezgodne z prawem przetwarzanie danych za pomocą stron internetowych.
12.Dyskusja i praktyczne omówienie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych za pomocą stron internetowych – decyzje i stanowiska organów nadzorczych, Wyrok TSUE z dnia 1 października 2019 r. w kontekście przetwarzania danych za pomocą plików cookies.

Prowadzący: Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Zgłoszenia:
Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 8 stycznia 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25