Studium wykonalności opracowanie i analiza finansowo-ekonomiczna – ćwiczenia komputerowe

« powrót do wydarzeń

Szkolenie praktyczne daje podstawy do samodzielnej pracy nad dokumentami, jakie JST zlecają firmom zewnętrznym. Pozwala zrozumieć i poznać mechanizm przygotowania analiz, najczęstsze błędy i rozwiązania popularnych problemów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej – uczestnicy mają możliwość pracy na studium przypadku.

Start:
8 maja 2018 10:00
Koniec:
9 maja 2018 15:00
Koszt:
667,00 zł. 580,00 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Niedziałkowskiego 18, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Kadra zarządzająca i pracownicy jst, w szczególności komórek odpowiedzialnych za przygotowywanie inwestycji. Wnioskodawcy w zakresie funduszy unijnych w obszarze projektów infrastrukturalnych (RPO, PO Infrastruktura i Środowisko). Potencjalni autorzy Studium Wykonalności w sektorze publicznym i w firmach konsultingowych.

Korzyści:
Szkolenie praktyczne daje podstawy do samodzielnej pracy nad dokumentami, jakie JST zlecają firmom zewnętrznym. Pozwala zrozumieć i poznać mechanizm przygotowania analiz, najczęstsze błędy i rozwiązania popularnych problemów. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej – uczestnicy mają możliwość pracy na studium przypadku.

Program:
Dzień 1 – 08.05.2018 r.

I.        Moduł 1:

–        przywitanie uczestników,

–        struktura SW,

–        cele dokumentu i zakres,

–        niezbędny zakres wiedzy i umiejętności do przygotowania,

–        odpowiedzialność autorów.

II.     Moduł 2:

–        zakres analizy finansowej,

–        założenia do analizy finansowej – źródła, dokładność, ocena,

–        obliczanie poziomu dofinansowania dla projektów generujących dochód,

–        część opisowa analizy – zakres, cel.

III.     Moduł 3:

–        Analiza przepływów pieniężnych – przykład  i ćwiczenie uczestników.

 

Dzień 2 – 09.05.2018 r.

I.        Moduł 1 :

–        analiza rentowności projektów inwestycyjnych,

–        wskaźniki IRR, NPV – interpretacja,

–        ćwiczenie uczestników.

II.     Moduł 2:

–        Analiza ekonomiczna – metodologia AKK,

–        przykłady analiz dla różnych projektów.

III.     Moduł 3:

–        ćwiczenie uczestników – prosta AKK,

–        analiza wykonalności i wariantów,

–        elementy analizy ryzyka w SW,

–        ćwiczenie i podsumowanie.

Prowadzący:
Konsultant odpowiedzialny za opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, założeń do planów zaopatrzenia w ciepło oraz licznych projektów gminnych z zakresu OZE (solary, fotowoltaika, małe elektrownie wodne, transport niskoemisyjny) dla wielu jednostek samorządu terytorialnego, projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, strategii zrównoważonego rozwoju gmin.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole