Sytuacje trudne w relacji nauczyciel – rodzic. Jak współpracować dla dobra ucznia i rozwiązywać konflikty?

Data szkolenia

07-10-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 30.09. wynosi 314,50 zł

Po 30.09. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Cele i korzyści:
Uczestnicy będą mieli możliwość zdefiniowania trudnych sytuacji występujących we współpracy z rodzicami uczniów. Dowiedzą się, jak współpracować z rodzicami dla dobra uczniów. Poznają zasady komunikacji i asertywności pomocne w kontaktach z rodzicami. Wzmocnią swoją pozycję jako partnera w dialogu. Nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Program:
1.Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
2.Relacja i współpraca z rodzicami.
3.Charakterystyka typów rodziców.
4.Określanie celów dla dobra uczniów.
5.Stawianie granic.
6.Budowanie pewności siebie.
7.Wizerunek wychowawcy – nauczyciela jako autorytetu.
8.Postawy asertywne.
9.Asertywność w sytuacji konfliktu.
10.Jak stawiać granice i chronić siebie?
11.Jak nie ulegać presji?
12.Komunikacja niewerbalna.
13.Komunikacja werbalna.
14.Jak mówić, by zostać zrozumianym, jak przekonywać, jak negocjować?
15.Umiejętność słuchania w kontaktach z rodzicami.
16.Techniki coachingowe.
17.Sytuacje konfliktowe – jak je rozwiązywać.
18.Sytuacje zagrożenia.
19.Podstawy mediacji.
20.Prowadzenie wywiadówek, zebrań z rodzicami.
21.Podsumowanie.

Prowadząca: trener, coach, nauczyciel akademicki, pedagog, V rok psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pedagogiki i wychowania, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, równowagi między pracą a życiem osobistym, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności, negocjacji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 2 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Sytuacje trudne w relacji nauczyciel – rodzic. Jak współpracować dla dobra ucznia i rozwiązywać konflikty?

Październik 7 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Cele i korzyści:
Uczestnicy będą mieli możliwość zdefiniowania trudnych sytuacji występujących we współpracy z rodzicami uczniów. Dowiedzą się, jak współpracować z rodzicami dla dobra uczniów. Poznają zasady komunikacji i asertywności pomocne w kontaktach z rodzicami. Wzmocnią swoją pozycję jako partnera w dialogu. Nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Program:
1.Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
2.Relacja i współpraca z rodzicami.
3.Charakterystyka typów rodziców.
4.Określanie celów dla dobra uczniów.
5.Stawianie granic.
6.Budowanie pewności siebie.
7.Wizerunek wychowawcy – nauczyciela jako autorytetu.
8.Postawy asertywne.
9.Asertywność w sytuacji konfliktu.
10.Jak stawiać granice i chronić siebie?
11.Jak nie ulegać presji?
12.Komunikacja niewerbalna.
13.Komunikacja werbalna.
14.Jak mówić, by zostać zrozumianym, jak przekonywać, jak negocjować?
15.Umiejętność słuchania w kontaktach z rodzicami.
16.Techniki coachingowe.
17.Sytuacje konfliktowe – jak je rozwiązywać.
18.Sytuacje zagrożenia.
19.Podstawy mediacji.
20.Prowadzenie wywiadówek, zebrań z rodzicami.
21.Podsumowanie.

Prowadząca: trener, coach, nauczyciel akademicki, pedagog, V rok psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pedagogiki i wychowania, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, równowagi między pracą a życiem osobistym, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności, negocjacji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 2 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 7
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25