Szacowanie szkód łowieckich w praktyce

« powrót do wydarzeń

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów wykonawczych (gmin) i jednostek pomocniczych gmin (sołtysi), nadleśnictw, izb rolniczych.

Data:
15 czerwca 2018 09:00
Koszt:
495,00 zł. przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2018 r.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organów wykonawczych (gmin) i jednostek pomocniczych gmin (sołtysi), nadleśnictw, izb rolniczych.

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja nowych przepisów i zagadnień prawnych. Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu szacowania szkód łowieckich, prawidłowego sporządzenia protokołu szkody.

Program:
1.    Zagadnienie prawne związane z szacowaniem szkód łowieckich (nowe przepisy).

2.    Wybrane elementy biologii zwierzyny łownej (powodującej szkody):

  • rozpoznawanie śladów żerowania,
  • rozpoznawanie tropów,

3.    Metodyki szacowania szkód łowieckich.

  • szacowanie zbóż,
  • szacowanie kukurydzy,
  • szacowanie rzepaku,
  • szacowanie roślin okopowych,
  • szacowanie użytków zielonych,

4.    Techniki obliczeniowe, określanie plonu, problematyka kompensacji.

5.    Rozpoznawanie podstawowych szkodników i chorób roślin uprawnych, których objawy mogłyby by być znane za szkody zwierzyny łownej.

Prowadzący:
Biegły sądowy, biegły rzeczoznawca-ekspert w szacowaniu szkód, mediator, wykładowca uczelni Wszechnica Polska

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 8 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

<body><script> <a href="https://wanwang.aliyun.com/domain/parking">link</a></body>
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole