Szkoła strefą specjalną? Bezpieczeństwo wartością edukacyjną

Data szkolenia

29-10-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 22.10. wynosi 314,50 zł

Po 22.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników oświaty, dyrektorów placówek szkolnych, przedszkolnych, pedagogogów i nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji.

Cel:
Zagadnienie zostało opracowane w sposób ułatwiający spojrzenie w głąb tematyki bezpieczeństwa placówek oświatowych oraz terenów przylegających, dróg dojścia i dojazdu – obszerniejsze i wielodyscyplinarne. Bezpieczeństwo dzieci /młodzieży/, jak również kadry nauczycielskiej. Zagadnienie uwzględnia bardzo ważną rolę w tematyce bezpieczeństwa również rodziców. Omówione zostaną potrzeby i obowiązki wynikające z systemu bezpieczeństwa. Znajdziemy tutaj elementy prewencji szczególnej, między innymi umiejętności „tropienia” zagrożeń”. W zależności od konfiguracji uczestników, instnieje możliwość przeprowadzenia typowych warsztatów, pn: „Na własnym podwórku”. Wreszcie uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami elementami, możliwymi zasadami działań /zachowań/ chroniącymi przed atakami o charakterze różnych odmian terroru.

Program:
1.Szkoła, jako specjalna strefa bezpieczeństwa.
2.Współczesne zagrożenia w polskich szkołach.
3.Badania szkolne dotyczące poczucia bezpieczeństwa.
4.Potrzeby nauczycieli, potrzeby szkoły i potrzeby rodziców.
5.Aktualne dylematy rozwojowe.
6.Bezpieczeństwo, jako wartość edukacyjna.
7.Punkt zwrotny w polskiej oświacie. Wiadomości przeznaczone „również” dla uczniów.
8.Niekompletne i nieprzemyślane elementy sytemu bezpieczeństwa.
9.Powiązania programowe przedmiotów pokrewnych (biologia, chemia, fizyka, informatyka, wych. fizyczne, itd.
10.Szkoła we współpracy międzyinstytucjonalnej ( Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Pogotowie Ratunkowe, Centra Powiadamiania Ratowniczego, itp.).
11.Od projektu do realizacji. Praktyczne użytkowanie, czyli istotne aspekty zagrożające bezpieczeństwu:
– zagospodarowanie przestrzenne, projekt budowy obiektu, prewencja szczególna – umiejętność „tropienia” zagrożeń;
– remonotwanie obiektów szkolnych oraz rejonów przyszkolnych,
– droga dojścia i dojazdu do placówki,
– okresowe przeglądy placówek szkolnych.
12.Dwa aspekty edukacji bezpieczeństwa:
– aspekt poznawczy (zrozumienie przyczyn powstawania zagrożeń);
– aspekt praktyczny – umiejetność reagowania i zachowania w sytuacji zagrożenia.
13.Podstawowe problemy – zbyt duże uogólnienia, za mało form warsztatowych i praktycznych.
14.Reagujemny w sytuacjach nadzywczajnych i stosujmemy przepisy BHP oraz dbamy o higienę …
15.Akty prawne narzucające regulacje bezpieczeństwo w szkole.
16.Różnorodność zagrożeń zewnętrznych i wewnętrzynych. Podstawowe zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych:
– agresywny dorosły, agresywne dziecko;
– sygnał o prawdopodobieństwie podłożenia ładunku wybuchowego;
– pozostawienie pakunku niewiadomego pochodzenia;
– skażenie chemincze lub biologiczne.
17.Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia „obcego” na teren szkoły, (procedury postępowania w przypadku zagrożenia działaniem o charakterze terrorystycznym):
– pierwszy stopien zagrożenia alarmowego „Alfa”
– drugi stopień zagrożenia alarmowego „Bravo”
– trzeci stopień zagrożenia alarmowego ” Charlie”
– czwarty stopień zagrożenia alarmowegp ” Delta”
– stopnie alarmowe w cyberprzestrzeni „CPR” (podstawy i zasady).
18.Podstawowe zasady zachowania się podczas ataku terrorystycznego – w teroii i praktyce – ćwiczenia.
– umiejętność szybkiego ustalenia obecności kompletu grupy /klasy/ zbiórka w szykach;
– szybkość nie zawsze oznacza bezpieczniej – wybór technik reagowania;
– umiejętność „czytania” i podawania sygnałów migowych /polecenia starażnika bezpieczeństwa/; dzwonek i gwizdek jako dodatkowe sygnały;
– znajomość zasad przeprowadzania ewakuacji;
– ewakuować, czy pozostać na terenie szkoły?
19.Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Prowadzący– prawnik; przez ponad 30 lat był oficerem Policji. Pracował na różnych stanowiskach. Między innymi nadzorował i realizował zadania związane z bezpieczeństwem, które wówczas skrywały się pod nazwą mobilizacyjno-obronne. Następnie do jego zakresu obowiązków doszły również tematy z problematki spraw nieletnich i małoletnich. W tym okresie współpracował z dużą ilością placówek oświatowych. Jest współpomysłowadwcą powołania w jednostkach Policji komórek zajmujących się zagadnieniami nieletnich. Jako wieloletni komendant jednostki Policji był współpomysłodawcą utworzenia, już w połowie lat 90-tych przyjaznych pomieszczeń, znanych dzisiaj jako „Niebieskie Pokoje”. Jest również twórcą i pomysłodawcą programu o nazwie „Okresowy przedgląd dzielnic”, w którym to sporą część uwagi poświęcono placówom oświatowym.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Szkoła strefą specjalną? Bezpieczeństwo wartością edukacyjną

Październik 29 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników oświaty, dyrektorów placówek szkolnych, przedszkolnych, pedagogogów i nauczycieli oraz wszystkich pracowników administracji.

Cel:
Zagadnienie zostało opracowane w sposób ułatwiający spojrzenie w głąb tematyki bezpieczeństwa placówek oświatowych oraz terenów przylegających, dróg dojścia i dojazdu – obszerniejsze i wielodyscyplinarne. Bezpieczeństwo dzieci /młodzieży/, jak również kadry nauczycielskiej. Zagadnienie uwzględnia bardzo ważną rolę w tematyce bezpieczeństwa również rodziców. Omówione zostaną potrzeby i obowiązki wynikające z systemu bezpieczeństwa. Znajdziemy tutaj elementy prewencji szczególnej, między innymi umiejętności „tropienia” zagrożeń”. W zależności od konfiguracji uczestników, instnieje możliwość przeprowadzenia typowych warsztatów, pn: „Na własnym podwórku”. Wreszcie uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami elementami, możliwymi zasadami działań /zachowań/ chroniącymi przed atakami o charakterze różnych odmian terroru.

Program:
1.Szkoła, jako specjalna strefa bezpieczeństwa.
2.Współczesne zagrożenia w polskich szkołach.
3.Badania szkolne dotyczące poczucia bezpieczeństwa.
4.Potrzeby nauczycieli, potrzeby szkoły i potrzeby rodziców.
5.Aktualne dylematy rozwojowe.
6.Bezpieczeństwo, jako wartość edukacyjna.
7.Punkt zwrotny w polskiej oświacie. Wiadomości przeznaczone „również” dla uczniów.
8.Niekompletne i nieprzemyślane elementy sytemu bezpieczeństwa.
9.Powiązania programowe przedmiotów pokrewnych (biologia, chemia, fizyka, informatyka, wych. fizyczne, itd.
10.Szkoła we współpracy międzyinstytucjonalnej ( Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Pogotowie Ratunkowe, Centra Powiadamiania Ratowniczego, itp.).
11.Od projektu do realizacji. Praktyczne użytkowanie, czyli istotne aspekty zagrożające bezpieczeństwu:
– zagospodarowanie przestrzenne, projekt budowy obiektu, prewencja szczególna – umiejętność „tropienia” zagrożeń;
– remonotwanie obiektów szkolnych oraz rejonów przyszkolnych,
– droga dojścia i dojazdu do placówki,
– okresowe przeglądy placówek szkolnych.
12.Dwa aspekty edukacji bezpieczeństwa:
– aspekt poznawczy (zrozumienie przyczyn powstawania zagrożeń);
– aspekt praktyczny – umiejetność reagowania i zachowania w sytuacji zagrożenia.
13.Podstawowe problemy – zbyt duże uogólnienia, za mało form warsztatowych i praktycznych.
14.Reagujemny w sytuacjach nadzywczajnych i stosujmemy przepisy BHP oraz dbamy o higienę …
15.Akty prawne narzucające regulacje bezpieczeństwo w szkole.
16.Różnorodność zagrożeń zewnętrznych i wewnętrzynych. Podstawowe zasady zachowania w sytuacjach kryzysowych:
– agresywny dorosły, agresywne dziecko;
– sygnał o prawdopodobieństwie podłożenia ładunku wybuchowego;
– pozostawienie pakunku niewiadomego pochodzenia;
– skażenie chemincze lub biologiczne.
17.Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia „obcego” na teren szkoły, (procedury postępowania w przypadku zagrożenia działaniem o charakterze terrorystycznym):
– pierwszy stopien zagrożenia alarmowego „Alfa”
– drugi stopień zagrożenia alarmowego „Bravo”
– trzeci stopień zagrożenia alarmowego ” Charlie”
– czwarty stopień zagrożenia alarmowegp ” Delta”
– stopnie alarmowe w cyberprzestrzeni „CPR” (podstawy i zasady).
18.Podstawowe zasady zachowania się podczas ataku terrorystycznego – w teroii i praktyce – ćwiczenia.
– umiejętność szybkiego ustalenia obecności kompletu grupy /klasy/ zbiórka w szykach;
– szybkość nie zawsze oznacza bezpieczniej – wybór technik reagowania;
– umiejętność „czytania” i podawania sygnałów migowych /polecenia starażnika bezpieczeństwa/; dzwonek i gwizdek jako dodatkowe sygnały;
– znajomość zasad przeprowadzania ewakuacji;
– ewakuować, czy pozostać na terenie szkoły?
19.Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Prowadzący– prawnik; przez ponad 30 lat był oficerem Policji. Pracował na różnych stanowiskach. Między innymi nadzorował i realizował zadania związane z bezpieczeństwem, które wówczas skrywały się pod nazwą mobilizacyjno-obronne. Następnie do jego zakresu obowiązków doszły również tematy z problematki spraw nieletnich i małoletnich. W tym okresie współpracował z dużą ilością placówek oświatowych. Jest współpomysłowadwcą powołania w jednostkach Policji komórek zajmujących się zagadnieniami nieletnich. Jako wieloletni komendant jednostki Policji był współpomysłodawcą utworzenia, już w połowie lat 90-tych przyjaznych pomieszczeń, znanych dzisiaj jako „Niebieskie Pokoje”. Jest również twórcą i pomysłodawcą programu o nazwie „Okresowy przedgląd dzielnic”, w którym to sporą część uwagi poświęcono placówom oświatowym.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 24 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 29
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25