Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych. Sprawna komunikacja w Radzie Gminy.

Data szkolenia

17-12-2018

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.12. wynosi 314,50 zł

Po 10.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Przewodniczący Rad Gmin, Radni, Sekretarze, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Cel:
Uczestnicy zdobędą wiedzę o zasadach autoprezentacji, dowiedzą się, jak kształtować pozytywny, profesjonalny wizerunek. Poznają tajniki przemówień. Dowiedzą się, jak walczyć z tremą, jak przygotować przemówienie. Dowiedzą się, jak efektywnie prowadzić zebrania i jak unikać błędów. Poznają sposoby na skuteczną komunikację.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie.
2.Przygotowanie do zebrania.
3.Kreowanie profesjonalnego wizerunku.
-wygląd zewnętrzny
-postawa ciała
-zachowania
-podstawy etykiety
-rola kolorów
4.Skuteczna autoprezentacja.
5.Wywieranie wpływu na innych.
6.Zebrania wewnętrzne i zewnętrzne – podobieństwa i różnice.
7.Przygotowanie do zebrania.
-przygotowanie merytoryczne
-przygotowanie od strony technicznej i wizualnej
8.Zarządzanie przebiegiem zebrania.
9.Podsumowanie zebrania.
10.Wystąpienia publiczne.
11.Efektywna komunikacja.
-komunikacja jednostronna – wystąpienie, wykład
-komunikacja niewrbalna
-komunikacja werbalna
-czynne słuchanie
-bariery w komunikacji
-analiza transakcyjna
-argumentacja i kontrargumentacja
-parafrazowanie i klaryfikacja
-psychologiczne podstawy konfliktu
-radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
12.Coachingowy sposób zarządzania.
13.Podsumowanie.

Prowadząca:trener, coach, praktyk. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, IV rok psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Własna działalność, od 2015 r. trener w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Jest nauczycielem akademickim w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Gazecie Lubuskiej, gdzie kierowała Działem Łączności. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pedagogiki i wychowania, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych. Sprawna komunikacja w Radzie Gminy.

17 grudnia 2018 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Przewodniczący Rad Gmin, Radni, Sekretarze, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Cel:
Uczestnicy zdobędą wiedzę o zasadach autoprezentacji, dowiedzą się, jak kształtować pozytywny, profesjonalny wizerunek. Poznają tajniki przemówień. Dowiedzą się, jak walczyć z tremą, jak przygotować przemówienie. Dowiedzą się, jak efektywnie prowadzić zebrania i jak unikać błędów. Poznają sposoby na skuteczną komunikację.

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie.
2.Przygotowanie do zebrania.
3.Kreowanie profesjonalnego wizerunku.
-wygląd zewnętrzny
-postawa ciała
-zachowania
-podstawy etykiety
-rola kolorów
4.Skuteczna autoprezentacja.
5.Wywieranie wpływu na innych.
6.Zebrania wewnętrzne i zewnętrzne – podobieństwa i różnice.
7.Przygotowanie do zebrania.
-przygotowanie merytoryczne
-przygotowanie od strony technicznej i wizualnej
8.Zarządzanie przebiegiem zebrania.
9.Podsumowanie zebrania.
10.Wystąpienia publiczne.
11.Efektywna komunikacja.
-komunikacja jednostronna – wystąpienie, wykład
-komunikacja niewrbalna
-komunikacja werbalna
-czynne słuchanie
-bariery w komunikacji
-analiza transakcyjna
-argumentacja i kontrargumentacja
-parafrazowanie i klaryfikacja
-psychologiczne podstawy konfliktu
-radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
12.Coachingowy sposób zarządzania.
13.Podsumowanie.

Prowadząca:trener, coach, praktyk. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, IV rok psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła Szkołę Coachingu w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest certyfikowanym coachem „The Practicioner Coach Diploma”, akredytowanym przez Noble Manhattan Coaching oraz International Institut of Coaching and Mentoring. Posiada certyfikat Zarządzanie projektami PRINCE2 na poziomie Foundation. Własna działalność, od 2015 r. trener w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Jest nauczycielem akademickim w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Gazecie Lubuskiej, gdzie kierowała Działem Łączności. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: pedagogiki i wychowania, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywowania, automotywacji, autoprezentacji, wizażu, etykiety biznesowej i towarzyskiej, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, treningu interpersonalnego, zarządzania sobą w czasie, wspierania rozwoju, coachingu, wyzwalania kreatywności.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
17 grudnia 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25