Stosowanie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – udostępnianie danych oraz wydawanie zaświadczeń z uwzględnieniem RODO, wydawanie wielojęzycznych formularzy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/1191

Data szkolenia

18-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 14.10. wynosi 314,50 zł

Po 14.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin

Korzyści:
-Wyjaśnienie możliwych sposobów udostępniania danych z Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL
-Omówienie wydawania zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców.
-Przedstawienie KPA w zakresie udostępniania danych.
-Omówienie zagadnień związanych z wydawaniem wielojęzycznych standardowych formularzy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2016/1191
Program:
1.Podstawy prawne udostępniania danych
2.Podstawy prawne wydawania zaświadczeń
3.Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, z rejestru PESEL, z Rejestru Dowodów Osobistych
4.Udostępnianie dokumentacji z kopert dowodowych
5.Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych
6.Legitymacja procesowa wnioskodawcy – różnice w udostępnianiu danych a wydaniu zaświadczenia
7.Działanie przez pełnomocnika (procedura, opłaty, zwolnienia)
8.Złożenie wniosku, weryfikacja kompletności wniosku – braki formalne a braki fiskalne
9.Odmowa udostępnienia danych i odmowa wydania zaświadczenia – omówienie różnic
10.Meldowanie cudzoziemców i nadawanie im numeru PESEL
11.Stosowanie KPA do spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
12.Najczęstsze nieprawidłowości i problemy
13.Orzecznictwo sądów administracyjnych
14.Zagadnienia związane z wydawaniem wielojęzycznych standardowych formularzy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2016/1191
15.Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – reforma przepisów o ochronie danych osobowych – akty prawne regulujące ochronę danych osobowych
16.Pytania i odpowiedzi.

Prowadząca: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, doświadczony wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Stosowanie ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – udostępnianie danych oraz wydawanie zaświadczeń z uwzględnieniem RODO, wydawanie wielojęzycznych formularzy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/1191

Październik 18 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin

Korzyści:
-Wyjaśnienie możliwych sposobów udostępniania danych z Rejestru Mieszkańców i rejestru PESEL
-Omówienie wydawania zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców.
-Przedstawienie KPA w zakresie udostępniania danych.
-Omówienie zagadnień związanych z wydawaniem wielojęzycznych standardowych formularzy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2016/1191
Program:
1.Podstawy prawne udostępniania danych
2.Podstawy prawne wydawania zaświadczeń
3.Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, z rejestru PESEL, z Rejestru Dowodów Osobistych
4.Udostępnianie dokumentacji z kopert dowodowych
5.Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców i Rejestru Dowodów Osobistych
6.Legitymacja procesowa wnioskodawcy – różnice w udostępnianiu danych a wydaniu zaświadczenia
7.Działanie przez pełnomocnika (procedura, opłaty, zwolnienia)
8.Złożenie wniosku, weryfikacja kompletności wniosku – braki formalne a braki fiskalne
9.Odmowa udostępnienia danych i odmowa wydania zaświadczenia – omówienie różnic
10.Meldowanie cudzoziemców i nadawanie im numeru PESEL
11.Stosowanie KPA do spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
12.Najczęstsze nieprawidłowości i problemy
13.Orzecznictwo sądów administracyjnych
14.Zagadnienia związane z wydawaniem wielojęzycznych standardowych formularzy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2016/1191
15.Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – reforma przepisów o ochronie danych osobowych – akty prawne regulujące ochronę danych osobowych
16.Pytania i odpowiedzi.

Prowadząca: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, doświadczony wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 18
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25