Ubezwłasnowolnienie i majątek osób przebywających w domach pomocy społecznej

Data szkolenia

02-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.03. wynosi 314,50 zł

Po 26.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy DPS, MOPS, GOPS pracownicy wydziałów zdrowia, wszystkie osoby wypełniające obowiązki związane z umieszczaniem osób w DPS.

Cele i korzyści:

Poznanie zagadnień, związanych ze skutecznym dokonywaniem czynności prawnych przez osoby starsze, często o ograniczonej percepcji, zaznajomienie z problematyką ubezwłasnowolnienia, w szczególności jaki jest tryb ubezwłasnowolnienia, kto i z jakich powodów może wystąpić z wnioskiem, ustanawianie kuratora i opiekuna, zdolność do składania oświadczeń woli – kontekście zgody na pobyt w DPS, rozporządzania majątkiem, depozyty, w tym likwidacja depozytów, wydawanie rzeczy po zmarłych pensjonariuszach.
Podczas zajęć odpowiemy min. na następujące pytania:
• Jakie są rodzaje zdolności do czynności prawnej?
• Kto może zarządzać majątkiem osób ubezwłasnowolnionych?
• Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia?
• Jakie obowiązują zasady umieszczania w DPS-ach?
• Co to jest depozyt sądowy?
• Jak ustanowić depozyt sądowy?

Program:

1. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczenia woli.
3. Wady oświadczeń woli.
4. Ubezwłasnowolnienie:
– przesłanki ubezwłasnowolnienia,
– postępowanie przed sądem.
5. Opieka i kuratela:
– ustanowienie,
– obowiązki opiekuna i kuratora,
– czynności, przekraczające zwykły zarząd.
6. Depozyty.

Prowadzący:

Były prokurator, od 25 lat sędzia sądu rodzinnego i nieletnich, od 20 lat wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ubezwłasnowolnienie i majątek osób przebywających w domach pomocy społecznej

Kwiecień 2 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:

Pracownicy DPS, MOPS, GOPS pracownicy wydziałów zdrowia, wszystkie osoby wypełniające obowiązki związane z umieszczaniem osób w DPS.

Cele i korzyści:

Poznanie zagadnień, związanych ze skutecznym dokonywaniem czynności prawnych przez osoby starsze, często o ograniczonej percepcji, zaznajomienie z problematyką ubezwłasnowolnienia, w szczególności jaki jest tryb ubezwłasnowolnienia, kto i z jakich powodów może wystąpić z wnioskiem, ustanawianie kuratora i opiekuna, zdolność do składania oświadczeń woli – kontekście zgody na pobyt w DPS, rozporządzania majątkiem, depozyty, w tym likwidacja depozytów, wydawanie rzeczy po zmarłych pensjonariuszach.
Podczas zajęć odpowiemy min. na następujące pytania:
• Jakie są rodzaje zdolności do czynności prawnej?
• Kto może zarządzać majątkiem osób ubezwłasnowolnionych?
• Jakie są podstawowe zasady dziedziczenia?
• Jakie obowiązują zasady umieszczania w DPS-ach?
• Co to jest depozyt sądowy?
• Jak ustanowić depozyt sądowy?

Program:

1. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
2. Oświadczenia woli.
3. Wady oświadczeń woli.
4. Ubezwłasnowolnienie:
– przesłanki ubezwłasnowolnienia,
– postępowanie przed sądem.
5. Opieka i kuratela:
– ustanowienie,
– obowiązki opiekuna i kuratora,
– czynności, przekraczające zwykły zarząd.
6. Depozyty.

Prowadzący:

Były prokurator, od 25 lat sędzia sądu rodzinnego i nieletnich, od 20 lat wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 28 marca 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 2
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25