Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian Ustawy o Finansach Publicznych

Data szkolenia

17-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 10.10. wynosi 314,50 zł

Po 10.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:.
Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania uchwał budżetowych na 2020 rok i wieloletnich prognoz finansowych w świetle zmian ustawy o finansach publicznych.

Cel szkolenia:
-omówienie procedury uchwalania budżetu (w tym obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały
budżetowej),
-przedstawianie nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej,
-przedstawienie kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej,
-poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzanych w uchwałach budżetowych i wieloletnich prognozach finansowych, co przyczyni się

Program:
1.Uchwała budżetowa na 2020 rok.
2.Procedura uchwalania budżetu:
-obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,
-rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań,
-szczególne zasady wykonywania budżetu,
-dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
•uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST,
•fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
3.Wieloletnia prognoza finansowa od 2020 roku:
-nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej – rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
-metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
-przedsięwzięcia wieloletnie,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4.Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217.
5.Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej w świetle obowiązujących od 2019 roku zmian art. 232 i art. 258 ustawy o finansach publicznych – przykłady stosowanych upoważnień.
6.Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
-określenie limitów w uchwale budżetowej,
-nowe limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
-możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
7.Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
-wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
-zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8.Projekty partnerskie współfinansowane ze środków europejskich:
-sposób ujęcia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
-przepływ środków,
-rozliczenia pomiędzy beneficjentem i partnerami.
9.Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

Prowadzący: wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracujący m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, m.in. w Finansach Komunalnych, książkach wydawnictwa C.H.Beck.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 14 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Uchwała budżetowa na 2020 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 -… w świetle zmian Ustawy o Finansach Publicznych

Październik 17 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:.
Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z problematyką dotyczącą opracowywania uchwał budżetowych na 2020 rok i wieloletnich prognoz finansowych w świetle zmian ustawy o finansach publicznych.

Cel szkolenia:
-omówienie procedury uchwalania budżetu (w tym obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały
budżetowej),
-przedstawianie nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej,
-przedstawienie kompetencji organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej,
-poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych w zakresie nieprawidłowości stwierdzanych w uchwałach budżetowych i wieloletnich prognozach finansowych, co przyczyni się

Program:
1.Uchwała budżetowa na 2020 rok.
2.Procedura uchwalania budżetu:
-obligatoryjne i fakultatywne elementy uchwały budżetowej,
-rezerwy budżetowe – przykłady rozwiązań,
-szczególne zasady wykonywania budżetu,
-dokumenty mające wpływ na przygotowanie projektu uchwały budżetowej:
•uchwały dotyczące m.in. funduszu sołeckiego, zaciągania zobowiązań, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego, dotacji udzielanych z budżetu JST,
•fiszki, preumowy, umowy dotyczące zadań współfinansowanych ze środków europejskich.
3.Wieloletnia prognoza finansowa od 2020 roku:
-nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej – rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
-metodologia prognozowania wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
-przedsięwzięcia wieloletnie,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4.Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki w świetle art. 217.
5.Kompetencje organów jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej i wieloletniej prognozie finansowej w świetle obowiązujących od 2019 roku zmian art. 232 i art. 258 ustawy o finansach publicznych – przykłady stosowanych upoważnień.
6.Zaciąganie zobowiązań zaliczanych do długu publicznego:
-określenie limitów w uchwale budżetowej,
-nowe limity spłaty zobowiązań dłużnych (m.in. kredytów, pożyczek, wykupu obligacji) określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
-możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów czy pożyczek w świetle art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
7.Zobowiązania zaciągane w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – sposób przedstawienia w uchwale budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej i uchwale w sprawie zaciągania zobowiązań:
-wyprzedzającego finansowania projektów ze środków europejskich,
-zobowiązań dłużnych zaciąganych na wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8.Projekty partnerskie współfinansowane ze środków europejskich:
-sposób ujęcia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
-przepływ środków,
-rozliczenia pomiędzy beneficjentem i partnerami.
9.Orzecznictwo sądów administracyjnych i regionalnych izb obrachunkowych dotyczące omawianych zagadnień.

Prowadzący: wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracujący m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych, m.in. w Finansach Komunalnych, książkach wydawnictwa C.H.Beck.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do 14 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 17
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25