Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych – problemy praktyczne

Data szkolenia

18-01-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 11.01. wynosi 314,50 zł

Po 11.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień; wszystkich zamawiających – beneficjentów udzielających zamówień do 30 000 euro, głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: metody ustalenia wartości zamówienia – podstawa prawidłowego wyboru „procedury” udzielenia zamówień; zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł; Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł; zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności).

Program:
I.Metody ustalenia wartości zamówienia – podstawa prawidłowego wyboru „procedury” udzielenia zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
1.Reguły zastosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących szacowania
2.Kryteria tożsamościowe decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (przedmiotowo-funkcjonalne, podmiotowe, czasowe) – wskazówki z praktyki i doktryny UZP oraz orzecznictwa KIO
3.Kiedy i na jakich zasadach można udzielać zamówienia w częściach
4.Wartość zamówienia a wybór rozeznania rynku bądź zasady konkurencyjności
5.Termin ustalenia wartości zamówienia
II.Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł
1.Wymogi dotyczące racjonalności, efektywności i przejrzystości – jak je wypełnić
2.Wewnętrzna procedura udzielania zamówień – uprawnienie czy obowiązek beneficjenta
3.Kwestie związane z indywidualizacją odpowiedzialności za poszczególne czynności
III.Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł
1.Rozeznanie rynku – dopuszczalne formy rozeznania rynku, w tym zapytanie ofertowe
2.Wymagana liczba ważnych ofert i udokumentowanie rozeznania rynku
3.Forma umowy, metody potwierdzenia wydatku
4.Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności
IV.Zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności)
1.Upublicznienie zapytania ofertowego, terminy składania ofert
2.Baza konkurencyjności
3.Wymagania dotyczące treści zapytania ofertowego i reguły jego zmiany
4.Wymagania dotyczące opisu podmiotu zamówienia
5.Warunki udziału wykonawców
6.Konflikt interesów
7.Kryteria oceny ofert – cena czy cena i inne kryteria
8.Kiedy możliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej
9.Umowa – forma i możliwości jej zmiany
10.Udokumentowanie procedury – wymagania

Prowadzący – radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców,
a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Udzielanie zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro współfinansowanych ze środków unijnych – problemy praktyczne

Styczeń 18 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zamówień; wszystkich zamawiających – beneficjentów udzielających zamówień do 30 000 euro, głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: metody ustalenia wartości zamówienia – podstawa prawidłowego wyboru „procedury” udzielenia zamówień; zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł; Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł; zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności).

Program:
I.Metody ustalenia wartości zamówienia – podstawa prawidłowego wyboru „procedury” udzielenia zamówień na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
1.Reguły zastosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących szacowania
2.Kryteria tożsamościowe decydujące o kwalifikacji jako jedno zamówienie (przedmiotowo-funkcjonalne, podmiotowe, czasowe) – wskazówki z praktyki i doktryny UZP oraz orzecznictwa KIO
3.Kiedy i na jakich zasadach można udzielać zamówienia w częściach
4.Wartość zamówienia a wybór rozeznania rynku bądź zasady konkurencyjności
5.Termin ustalenia wartości zamówienia
II.Zamówienia o wartości nie większej niż 20 000 zł
1.Wymogi dotyczące racjonalności, efektywności i przejrzystości – jak je wypełnić
2.Wewnętrzna procedura udzielania zamówień – uprawnienie czy obowiązek beneficjenta
3.Kwestie związane z indywidualizacją odpowiedzialności za poszczególne czynności
III.Zamówienia o wartości nie większej niż 50 000 zł
1.Rozeznanie rynku – dopuszczalne formy rozeznania rynku, w tym zapytanie ofertowe
2.Wymagana liczba ważnych ofert i udokumentowanie rozeznania rynku
3.Forma umowy, metody potwierdzenia wydatku
4.Rozeznanie rynku a zasada konkurencyjności
IV.Zamówienia przekraczające wartość 50 000 zł (zasada konkurencyjności)
1.Upublicznienie zapytania ofertowego, terminy składania ofert
2.Baza konkurencyjności
3.Wymagania dotyczące treści zapytania ofertowego i reguły jego zmiany
4.Wymagania dotyczące opisu podmiotu zamówienia
5.Warunki udziału wykonawców
6.Konflikt interesów
7.Kryteria oceny ofert – cena czy cena i inne kryteria
8.Kiedy możliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej
9.Umowa – forma i możliwości jej zmiany
10.Udokumentowanie procedury – wymagania

Prowadzący – radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających i wykonawców,
a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca na szkoleniach oraz studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy europejskich. Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 18
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25