Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy

Data szkolenia

04-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 25.02. wynosi 314,50 zł

Po 25.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy.

Program:
I.URLOPY PRACOWNICZE.
1.Urlop wypoczynkowy.
1.Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wpływ urlopu bezpłatnego i wychowawczego na wymiar urlopu.
2.Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w wymiarze godzinowym).
3.Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na żądanie.
4.Wykorzystanie urlopów zaległych.
5.Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
6.Wpływ choroby na urlop wypoczynkowy.
7.Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
8.Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
9.Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.
2.Urlop bezpłatny.
1.Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
2.Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.
II.URLOP SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W KODEKSIE PRACY.
III. ZWOLNIENIA OD PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
1.Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
2.Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
3.Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
4.Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
5.Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6.Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy

Marzec 4 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi oraz zasadami udzielania pracownikom urlopów i zwolnień od pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy. Zapoznają się również z zasadami praktycznego naliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników w różnych systemach czasu pracy.

Program:
I.URLOPY PRACOWNICZE.
1.Urlop wypoczynkowy.
1.Wymiar urlopu dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Prawo do pierwszego i kolejnego urlopu. Wpływ okresów zaliczanych do uprawnień pracowniczych na wymiar urlopu wypoczynkowego. Wpływ urlopu bezpłatnego i wychowawczego na wymiar urlopu.
2.Udzielanie urlopu wypoczynkowego (w wymiarze godzinowym).
3.Ustalanie terminu wykorzystania urlopu (plan urlopów, porozumienie stron). Urlop na żądanie.
4.Wykorzystanie urlopów zaległych.
5.Urlop w okresie wypowiedzenia umowy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
6.Wpływ choroby na urlop wypoczynkowy.
7.Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
8.Przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny za urlop.
9.Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.
2.Urlop bezpłatny.
1.Rodzaje urlopów bezpłatnych ( wliczane do okresu zatrudnienia, nie wliczane do okresu zatrudnienia – podobieństwa i różnice).
2.Ochrona stosunku pracy w czasie urlopu.
II.URLOP SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW PODNOSZĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – NOWE UREGULOWANIA PRAWNE W KODEKSIE PRACY.
III. ZWOLNIENIA OD PRACY I ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI W PRACY
1.Kodeksowe i pozakodeksowe rodzaje zwolnień od pracy.
2.Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność z mocy prawa/uznane przez pracodawcę.
3.Obowiązki pracownika/obowiązki pracodawcy
4.Zachowanie prawa do wynagrodzenia/brak prawa do wynagrodzenia.
5.Ochrona stosunku pracy w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
6.Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jako podstawa do zwolnienia z pracy.

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Prowadzący: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 27 lutego 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 4
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25