USC – dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

Data szkolenia

12 grudnia 2018

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.12. wynosi 314,50 zł

Po 7.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Cel szkolenia:
•zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego oraz unieważnianie tych wzmianek
•poszerzenie wiedzy w zakresie aktów USC

Program:
1.Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:
-Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
-Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
-Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
-Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
-Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.
2.Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:
-Osoby pełnoletniej.
-Opiekuna prawnego osoby małoletniej.
3.W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:
-Kierownik urzędu stanu cywilnego.
-Sąd.
4.Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.
5.Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
6.Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.
7.Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:
-Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
-Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
-Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.

Prowadząca: specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

USC – dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

Grudzień 12 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Cel szkolenia:
•zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego oraz unieważnianie tych wzmianek
•poszerzenie wiedzy w zakresie aktów USC

Program:
1.Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:
-Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
-Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
-Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
-Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
-Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.
2.Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:
-Osoby pełnoletniej.
-Opiekuna prawnego osoby małoletniej.
3.W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:
-Kierownik urzędu stanu cywilnego.
-Sąd.
4.Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.
5.Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
6.Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.
7.Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:
-Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
-Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
-Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.

Prowadząca: specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Grudzień 12
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25