USC – dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

Data szkolenia

12-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.12. wynosi 314,50 zł

Po 7.12. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Cel szkolenia:
•zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego oraz unieważnianie tych wzmianek
•poszerzenie wiedzy w zakresie aktów USC

Program:
1.Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:
-Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
-Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
-Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
-Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
-Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.
2.Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:
-Osoby pełnoletniej.
-Opiekuna prawnego osoby małoletniej.
3.W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:
-Kierownik urzędu stanu cywilnego.
-Sąd.
4.Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.
5.Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
6.Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.
7.Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:
-Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
-Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
-Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.

Prowadząca: specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

USC – dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

12 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Cel szkolenia:
•zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego oraz unieważnianie tych wzmianek
•poszerzenie wiedzy w zakresie aktów USC

Program:
1.Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:
-Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
-Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
-Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
-Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
-Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.
2.Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:
-Osoby pełnoletniej.
-Opiekuna prawnego osoby małoletniej.
3.W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:
-Kierownik urzędu stanu cywilnego.
-Sąd.
4.Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.
5.Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
6.Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.
7.Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:
-Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
-Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
-Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.

Prowadząca: specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
12 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25