USC – dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego

« powrót do wydarzeń

Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Data:
18 września 2018 09:00
Koszt:
370,00zł.lub 314,50 zł.(rabat 15%) przy zgłoszeniu do 11 września 2018r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT.
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
077 454 48 29
Adres:
Krakowska 51 III p., Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników, zastępców i pracowników Urzędów Stanu Cywilnego
Cel szkolenia:
• zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego oraz unieważnianie tych wzmianek
• poszerzenie wiedzy w zakresie aktów USC
Program:
1. Szczegółowe omówienie podstawy prawnej wpisania do aktu stanu cywilnego obligatoryjnych wzmianek dodatkowych na podstawie:
– Prawomocnych orzeczeń sądów krajowych i zagranicznych.
– Ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
– Odpisów aktów stanu cywilnego krajowych i zagranicznych.
– Protokołów sporządzanych przez kierownika USC zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
– Innych dokumentów mających wpływ na ważność lub treść aktu stanu cywilnego.
2. Dodawanie wzmianek dodatkowych na wniosek:
– Osoby pełnoletniej.
– Opiekuna prawnego osoby małoletniej.
3. W jakich przypadkach wzmiankę dodatkową unieważnia:
– Kierownik urzędu stanu cywilnego.
– Sąd.
4. Podstawy prawne dodawania lub unieważnienia wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego przechowywanych w archiwach państwowych.
5. Nietypowe przypadki unieważniania wzmianek dodatkowych wpisanych do aktów stanu cywilnego w sytuacji wprowadzenia kierownika USC w błąd przez osoby dokonujące czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
6. Sposób postępowania kierownika USC w przypadku wniesienia odwołania wnioskodawcy od decyzji o zmianie imienia i nazwiska, po naniesieniu wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego o zmianie imienia i nazwiska.
7. Sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego:
– Aktu urodzenia z uznaniem dziecka przed organem państwa obcego.
– Aktu małżeństwa, w którym brak jest nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa i nazwiska dziecka zrodzonego z tego małżeństwa.
– Aktu zgonu, z datą zgonu podaną w przedziale czasowym.
Prowadząca: Specjalista w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, członek Zarządu Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego woj. pomorskiego i małopolskiego, członek Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, były pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, autorka licznych publikacji w zakresie swej specjalizacji.

Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną

KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 13  września 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole