Ustawa krajobrazowa – przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji

Data szkolenia

24-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 17.10. wynosi 314,50 zł

Po 17.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się ochroną ładu przestrzennego jak również radni.

Cel:
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych tzw. Ustawą krajobrazową – uprawnień samorządu związanych z kształtowaniem krajobrazu oraz działań rad w zakresie lokalizacji reklam w przestrzeni miejskiej i w pasie drogowym, opłat reklamowych, kar z tego tytułu. Przedstawione zostaną również uregulowania prawne w zakresie audytu krajobrazowego, parków krajobrazowych, obszarów chronionych oraz zadania rady gminy przed wejściem w życie Ustawy.

Program:
1.Cel regulacji – ochrona przestrzeni publicznej w ujęciu lokalnym i ponadlokalnym
2.Ustawowe granice prawa własności
3.Określenie granic prawa własności i kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ich kształtowania. Przywołanie pojęcia opłaty lokalnej.
4.Uchwała regulująca lokalizację reklam.
5.Omówienie regulacji dającej gminie kompetencje do podjęcia uchwały określającej zasady umieszczania na terenie całej gminy ogrodzeń, obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych.
6.Regulacje w zakresie pobierania opłat za posiadanie reklamy.
7.Omówienie podstaw prawnych uchwały wprowadzającej opłaty za umieszczanie wszelkich reklam widocznych z przestrzeni publicznej.
8.Decyzje w sprawie ustalenia opłaty reklamowej
9.Prezentacja zagadnień związanych prowadzeniem postępowania w sprawie ustalenia opłaty reklamowej i wydania decyzji w tej sprawie.
10.Kary za nielegalne umieszczenie reklamy.
11.Sposoby naliczania kar za umieszczenie reklamy niezgodnie z zasadami określonymi w uchwale reklamowej.
12.Wpływ regulacji ustawy krajobrazowej na dotychczasowe unormowania dotyczące umieszczania reklam w pasie drogowym.
13.Opłata za zajęcie pasa a nowa opłata reklamowa.
14.Skutki wejście w życie ustawy

Prowadzący:  radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ustawa krajobrazowa – przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji

Październik 24 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się ochroną ładu przestrzennego jak również radni.

Cel:
Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych tzw. Ustawą krajobrazową – uprawnień samorządu związanych z kształtowaniem krajobrazu oraz działań rad w zakresie lokalizacji reklam w przestrzeni miejskiej i w pasie drogowym, opłat reklamowych, kar z tego tytułu. Przedstawione zostaną również uregulowania prawne w zakresie audytu krajobrazowego, parków krajobrazowych, obszarów chronionych oraz zadania rady gminy przed wejściem w życie Ustawy.

Program:
1.Cel regulacji – ochrona przestrzeni publicznej w ujęciu lokalnym i ponadlokalnym
2.Ustawowe granice prawa własności
3.Określenie granic prawa własności i kompetencji samorządu terytorialnego w zakresie ich kształtowania. Przywołanie pojęcia opłaty lokalnej.
4.Uchwała regulująca lokalizację reklam.
5.Omówienie regulacji dającej gminie kompetencje do podjęcia uchwały określającej zasady umieszczania na terenie całej gminy ogrodzeń, obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń reklamowych.
6.Regulacje w zakresie pobierania opłat za posiadanie reklamy.
7.Omówienie podstaw prawnych uchwały wprowadzającej opłaty za umieszczanie wszelkich reklam widocznych z przestrzeni publicznej.
8.Decyzje w sprawie ustalenia opłaty reklamowej
9.Prezentacja zagadnień związanych prowadzeniem postępowania w sprawie ustalenia opłaty reklamowej i wydania decyzji w tej sprawie.
10.Kary za nielegalne umieszczenie reklamy.
11.Sposoby naliczania kar za umieszczenie reklamy niezgodnie z zasadami określonymi w uchwale reklamowej.
12.Wpływ regulacji ustawy krajobrazowej na dotychczasowe unormowania dotyczące umieszczania reklam w pasie drogowym.
13.Opłata za zajęcie pasa a nowa opłata reklamowa.
14.Skutki wejście w życie ustawy

Prowadzący:  radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 24
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25