Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

« powrót do wydarzeń

Szkolenie kierowane jest do pracowników MOPS, pracowników GOPS, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Start:
6 czerwca 2018 09:00
Koniec:
6 czerwca 2018 14:00
Koszt:
350,00 zł. lub 297,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 30 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
77/ 453 68 25
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Szkolenie kierowane jest do pracowników MOPS, pracowników GOPS, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Cele i korzyści:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. kto i kiedy może złożyć wniosek, jak powinien wyglądać prawidłowy wniosek, w szczególności w świetle orzeczeń sądów powszechnych, najczęstsze błędy, powodujące oddalenie wniosku, przesłanki składania wniosków – o czym najczęściej zapominają składający wniosek, a co jest przedmiotem badania przez I i II instancję.

Program:
1. Główne założenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Osoby, których dotyczy ustawa.

3. Pomoc dla rodziny:

  • pojęcie rodziny.

4. Tryby leczenia odwykowego.

5. Podmioty, uprawnione do złożenia wniosku.

6. Wniosek o leczenie:

  • właściwość miejscowa,
  • przesłanki leczenia,
  • dowody.

7. Postępowanie przed sądem:

  • opinia biegłych,
  • obserwacja,
  • postanowienie,
  • nadzór kuratora.

8. Postępowanie wykonawcze.

9. Ustanie obowiązku leczenia.

Prowadzący:
Były prokurator, od 25 lat sędzia sądu rodzinnego i nieletnich, od 20 lat wykłady dot. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, spraw rodzinnych, ubezwłasnowolnień, autorka kilku artykułów z powyższej tematyki, autorka komentarza do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; absolwent prawa UJ.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia  4 czerwca 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole