Ustawa o zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach po Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Data szkolenia

22-11-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.11. wynosi 314,50 zł

Po 19.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Przedstawiciele organów samorządowych realizujących zadania z zakresu zgromadzeń publicznych.

Cel:
Zapoznanie się w praktyce z aktualnie obowiązującymi zasadami organizacji wszystkich form zgromadzeń publicznych. Zaprezentowanie uczestnikom pozycji poszczególnych podmiotów procedury zgromadzeń, na poziomie decyzyjnym oraz odwoławczym. Zwrócenie uwagi na zadania i obowiązki organów samorządowych, jak i nowej roli Wojewody, szczególnie w zakresie organizowania formy zgromadzeń, tzw. „cyklicznych”.

Program:
1.Nowe definicje ustawowe.
2.Podstawowe zasady organizowania oraz rozwiązywania zgromadzeń publicznych.
3.Wyłączenia ustawowe.
4.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego – terminy i ogólne zasady.
5.Biuletyn Informacji Publicznej w ustawie o zgromadzeniach publicznych.
6.Obieg informacji – podmioty występujące w ustawie.
7.Nowe zasady informowania organów gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
8.Zasady rejestracji zawiadomień.
9.Ustawowe, formalne wymogi zawartości zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego.
10.Zbieg organizacji zgromadzeń publicznych.
11.Procedura administracyjna, jako narzędzie usprawniające działania organizacyjne.
12.Zasady odmowy organizacji zgromadzenia publicznego – zasady wydawania decyzji.
13.Odwołanie od decyzji – sąd okręgowy i sąd apelacyjny – zasady i terminy proceduralne.
14.Postępowania nieprocesowe – zasady.
15.Przedstawiciel organu gminy podczas zgromadzenia publicznego – uprawnienia i obowiązki.
16.Przebieg zgromadzenia – organizator, przedstawiciel organizatora, przewodniczący zgromadzenia.
17.Przymusowe rozwiązanie zgromadzenia publicznego- podstawy prawne i zasady rozwiązania, proces odwoławczy od decyzji rozwiązującej zgromadzenie.
18.Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
19.Gminne i wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego w ustawie o zgromadzeniach publicznych.
20.Zgromadzenia cykliczne.
21.Zgromadzenia spontaniczne.
22.Organy władzy państwowej jako organizatorzy zgromadzeń publicznych.
23.Wojewoda w nowych przepisach ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Prowadzący – prawnik i administratywista – ukończone studia podyplomowe z Prawa Karnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, zarządzania i organizacji. Doświadczenie zawodowe – ponad 30 lat przepracowane w organach nadzoru. Doświadczony wykładowca w ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ustawa o zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach po Orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

Listopad 22 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Przedstawiciele organów samorządowych realizujących zadania z zakresu zgromadzeń publicznych.

Cel:
Zapoznanie się w praktyce z aktualnie obowiązującymi zasadami organizacji wszystkich form zgromadzeń publicznych. Zaprezentowanie uczestnikom pozycji poszczególnych podmiotów procedury zgromadzeń, na poziomie decyzyjnym oraz odwoławczym. Zwrócenie uwagi na zadania i obowiązki organów samorządowych, jak i nowej roli Wojewody, szczególnie w zakresie organizowania formy zgromadzeń, tzw. „cyklicznych”.

Program:
1.Nowe definicje ustawowe.
2.Podstawowe zasady organizowania oraz rozwiązywania zgromadzeń publicznych.
3.Wyłączenia ustawowe.
4.Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego – terminy i ogólne zasady.
5.Biuletyn Informacji Publicznej w ustawie o zgromadzeniach publicznych.
6.Obieg informacji – podmioty występujące w ustawie.
7.Nowe zasady informowania organów gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
8.Zasady rejestracji zawiadomień.
9.Ustawowe, formalne wymogi zawartości zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego.
10.Zbieg organizacji zgromadzeń publicznych.
11.Procedura administracyjna, jako narzędzie usprawniające działania organizacyjne.
12.Zasady odmowy organizacji zgromadzenia publicznego – zasady wydawania decyzji.
13.Odwołanie od decyzji – sąd okręgowy i sąd apelacyjny – zasady i terminy proceduralne.
14.Postępowania nieprocesowe – zasady.
15.Przedstawiciel organu gminy podczas zgromadzenia publicznego – uprawnienia i obowiązki.
16.Przebieg zgromadzenia – organizator, przedstawiciel organizatora, przewodniczący zgromadzenia.
17.Przymusowe rozwiązanie zgromadzenia publicznego- podstawy prawne i zasady rozwiązania, proces odwoławczy od decyzji rozwiązującej zgromadzenie.
18.Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
19.Gminne i wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego w ustawie o zgromadzeniach publicznych.
20.Zgromadzenia cykliczne.
21.Zgromadzenia spontaniczne.
22.Organy władzy państwowej jako organizatorzy zgromadzeń publicznych.
23.Wojewoda w nowych przepisach ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Prowadzący – prawnik i administratywista – ukończone studia podyplomowe z Prawa Karnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, zarządzania i organizacji. Doświadczenie zawodowe – ponad 30 lat przepracowane w organach nadzoru. Doświadczony wykładowca w ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 19 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 22
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
, ,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25