Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i kilka innych

Data szkolenia

15-03-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 12.03. wynosi 314,50 zł

Po 12.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników instytucji kultury, klubów sportowych, pracowników wydziałów Kultury i Sportu, wydziałów organizacyjnych urzędu wydających pozwolenia na organizacje imprezy masowej.
Cel:
Odpowiemy na pytania: Na czym polega kontrola przebiegu imprezy? Czy zawsze wymagane jest zabezpieczenie osobowe i techniczne imprezy? Kto ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas imprezy i w związku z imprezą? Dlaczego tak ważny jest regulamin obiektu (terenu)?

Program:
1.Podstawowe definicje:
– impreza (widowisko);
– impreza masowa;
– impreza masowa o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa.
2.Po prostu impreza, jak w domu … podstawy organizacji.
3.Zasady ogólne bezpieczeństwa imprez masowych:
– miejsce przeprowadzania imprezy (techniczne wyznaczenie terenu/obszaru imprezy)
– czas przeprowadzenia imprezy;
– regulamin imprezy – dokumentacyjny, a wejściowy;
– obowiązki organizatora;
– liczebność służb porządkowo-informacyjnych – zastosowanie art. 29 ustawy.
4.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy – obligatoryjność zgłaszania organizowanych imprez na obszarze gminy przez wszystkie podmioty, jak i osoby fizyczne. Dobre prawo miejscowe.
5.Nieletnim małoletni, młodociany na imprezie.
6.Służby porządkowo-informacyjne:
– kierownik ds. bezpieczeństwa i jego kwalifikacje, po zmianach przepisów;
– podstawowe uprawnienia służb porządkowo-informacyjnych;
– przeszkolenia służb ochrony fizycznej ( służba ochrony i służba informacyjna);
– środki przymusu stosowane przez służby p-i;
– służby porządkowe w sytuacjach wyjątkowych – umundurowanie, identyfikatory;
– plan zabezpieczenia imprezy, rejony ochrony dynamicznej, rejony ochrony statycznej,
– bramki, strefy dostępu, strafa „0” , sygnały alarmowe w radio – „wsparcie” i „sos”;
7.Policja podczas imprezy masowej.
8.Służby medyczno-ratownicze i służby weterynaryjne.
9.Straż pożarna podczas imprezy masowej.
10.Media podczas imprezy masowej – warunki specjalne.
– Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej:
– uprawnione organa do wydawania zezwoleń;
– organa i instytucje uczeniczące w procesie decyzyjnym;
– maksymalna ilość uczestników imprezy – odpowiedzialność za zaniżanie ilości;
– dodatkowa dokumentacja w procesie zezwoleń;
– terminy ważności wydanych decyzji;
– dodatkowe opinie ryzyka – decyzja organu wykonawczego gminy, a opinie;
– treść i forma zezwolenia, terminy administracyjne.
11.Rejestrowanie przebiegu imprezy masowej środkami technicznymi.
12.Rejestrowanie przebiegu imprezy bezzałogowymi statkami powietrznymi.
13.Pokazy pirotechniczne i światła laserowe podczas imprezy masowej.
14.Kontrola bezpieczeństwa przebiegu imprezy masowej.
15.Tymczasowe obiekty budowalne na imprezie masowej.
16.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej. Ubezpieczenie OC imprezy masowej – obligatoryjne i fakultatywne.
17.Najczęstsze niefrasobliwości i błędy organizatorów imprez masowych.
18.Alkohol podczas imprezy masowej – aktualne regulacje prawne.
19.Czy zawsze impreza musi być imprezą masową? „Torcik organizacyjny“.
20.Przepisy antyterrorystyczne.

Prowadzący:
prawnik i administratywista – ukończone studia podyplomowe z Prawa Karnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, zarządzania i organizacji. Doświadczenie zawodowe – ponad 30 lat przepracowane w organach nadzoru. Doświadczony wykładowca w ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i kilka innych

Marzec 15 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników instytucji kultury, klubów sportowych, pracowników wydziałów Kultury i Sportu, wydziałów organizacyjnych urzędu wydających pozwolenia na organizacje imprezy masowej.
Cel:
Odpowiemy na pytania: Na czym polega kontrola przebiegu imprezy? Czy zawsze wymagane jest zabezpieczenie osobowe i techniczne imprezy? Kto ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody podczas imprezy i w związku z imprezą? Dlaczego tak ważny jest regulamin obiektu (terenu)?

Program:
1.Podstawowe definicje:
– impreza (widowisko);
– impreza masowa;
– impreza masowa o podwyższonym ryzyku bezpieczeństwa.
2.Po prostu impreza, jak w domu … podstawy organizacji.
3.Zasady ogólne bezpieczeństwa imprez masowych:
– miejsce przeprowadzania imprezy (techniczne wyznaczenie terenu/obszaru imprezy)
– czas przeprowadzenia imprezy;
– regulamin imprezy – dokumentacyjny, a wejściowy;
– obowiązki organizatora;
– liczebność służb porządkowo-informacyjnych – zastosowanie art. 29 ustawy.
4.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy – obligatoryjność zgłaszania organizowanych imprez na obszarze gminy przez wszystkie podmioty, jak i osoby fizyczne. Dobre prawo miejscowe.
5.Nieletnim małoletni, młodociany na imprezie.
6.Służby porządkowo-informacyjne:
– kierownik ds. bezpieczeństwa i jego kwalifikacje, po zmianach przepisów;
– podstawowe uprawnienia służb porządkowo-informacyjnych;
– przeszkolenia służb ochrony fizycznej ( służba ochrony i służba informacyjna);
– środki przymusu stosowane przez służby p-i;
– służby porządkowe w sytuacjach wyjątkowych – umundurowanie, identyfikatory;
– plan zabezpieczenia imprezy, rejony ochrony dynamicznej, rejony ochrony statycznej,
– bramki, strefy dostępu, strafa „0” , sygnały alarmowe w radio – „wsparcie” i „sos”;
7.Policja podczas imprezy masowej.
8.Służby medyczno-ratownicze i służby weterynaryjne.
9.Straż pożarna podczas imprezy masowej.
10.Media podczas imprezy masowej – warunki specjalne.
– Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej:
– uprawnione organa do wydawania zezwoleń;
– organa i instytucje uczeniczące w procesie decyzyjnym;
– maksymalna ilość uczestników imprezy – odpowiedzialność za zaniżanie ilości;
– dodatkowa dokumentacja w procesie zezwoleń;
– terminy ważności wydanych decyzji;
– dodatkowe opinie ryzyka – decyzja organu wykonawczego gminy, a opinie;
– treść i forma zezwolenia, terminy administracyjne.
11.Rejestrowanie przebiegu imprezy masowej środkami technicznymi.
12.Rejestrowanie przebiegu imprezy bezzałogowymi statkami powietrznymi.
13.Pokazy pirotechniczne i światła laserowe podczas imprezy masowej.
14.Kontrola bezpieczeństwa przebiegu imprezy masowej.
15.Tymczasowe obiekty budowalne na imprezie masowej.
16.Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej. Ubezpieczenie OC imprezy masowej – obligatoryjne i fakultatywne.
17.Najczęstsze niefrasobliwości i błędy organizatorów imprez masowych.
18.Alkohol podczas imprezy masowej – aktualne regulacje prawne.
19.Czy zawsze impreza musi być imprezą masową? „Torcik organizacyjny“.
20.Przepisy antyterrorystyczne.

Prowadzący:
prawnik i administratywista – ukończone studia podyplomowe z Prawa Karnego, psychologii społecznej, komunikacji społecznej, zarządzania i organizacji. Doświadczenie zawodowe – ponad 30 lat przepracowane w organach nadzoru. Doświadczony wykładowca w ośrodkach FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 12 marca 2019 r. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 15
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25