Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentacja niejawna – zasady prowadzenia, kontrole

Data szkolenia

08-04-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 1.04. wynosi 314,50 zł

Po 1.04. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy Sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

Korzyści:
Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
W 2019 roku należy dokonać przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki a następnie dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.
Ochrona informacji niejawnych jest prowadzona w oparciu o dokumentację „szacowanie ryzyka”. Obowiązuje okresowa kontrola prowadzona przez pełnomocnika ochrony.
Należy utworzyć wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych.
Jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości jest niewłaściwe prowadzenie książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywanie i rejestrowanie dokumentacji niejawnej.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań.

Na szkoleniu przedstawimy i powiemy m.in.:
1.Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne,
2.Jakie są zasady i procedury związane z dostępem do informacji niejawnych,
3.Jakie zadania w 2019 roku powinien wykonać pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
4.Jak należy przeprowadzić okresową kontrolę,
5.Jak należy dokonać przeglądu dokumentacji niejawnej i zmian lub zniesienia klauzuli tajności,
6.Jaką metodykę przyjąć przy szacowaniu ryzyka,
7.Jak stworzyć dokumentację związaną z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

Program:
1.Obowiązujące w 2019 r. przepisy dot. ochrony informacji niejawnych,
2.Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy,
3.Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce,
4.Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej,
5.Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kancelarię niejawną,
6.Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół,
7.Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół,
8.Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady,
9.Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych,
10.Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne,
11.Zasady dostępu do informacji niejawnych wobec kierownika jednostki,
12.Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności,
13.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania,
14.Szacowanie i ocena ryzyka – krok po kroku:
•kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
•dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
•metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
•ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku,
15.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
•Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
•Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
•Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
•Administrator Systemu.
16.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady,
17.Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prowadzący:
wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentacja niejawna – zasady prowadzenia, kontrole

Kwiecień 8 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy Sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, osoby odpowiedzialne w jednostce za procedury związane z ochroną tajemnic ustawowo chronionych.

Korzyści:
Prawidłowa realizacja przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych wiąże się z cyklicznymi zadaniami jakie realizuje Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
W 2019 roku należy dokonać przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki a następnie dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.
Ochrona informacji niejawnych jest prowadzona w oparciu o dokumentację „szacowanie ryzyka”. Obowiązuje okresowa kontrola prowadzona przez pełnomocnika ochrony.
Należy utworzyć wydzielone Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych.
Jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości jest niewłaściwe prowadzenie książek i dzienników ewidencyjnych oraz opisywanie i rejestrowanie dokumentacji niejawnej.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wspomnianych zadań.

Na szkoleniu przedstawimy i powiemy m.in.:
1.Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne,
2.Jakie są zasady i procedury związane z dostępem do informacji niejawnych,
3.Jakie zadania w 2019 roku powinien wykonać pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
4.Jak należy przeprowadzić okresową kontrolę,
5.Jak należy dokonać przeglądu dokumentacji niejawnej i zmian lub zniesienia klauzuli tajności,
6.Jaką metodykę przyjąć przy szacowaniu ryzyka,
7.Jak stworzyć dokumentację związaną z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

Program:
1.Obowiązujące w 2019 r. przepisy dot. ochrony informacji niejawnych,
2.Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy,
3.Rola pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce,
4.Czy istnieje obowiązek zorganizowania wyodrębnionej komórki organizacyjnej,
5.Kiedy tworzymy kancelarię tajną a kancelarię niejawną,
6.Jak dokonać zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i jak sporządzić protokół,
7.Jak dokonać przeglądu dokumentów niejawnych i sporządzić protokół,
8.Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych – zasady,
9.Zasady prawidłowego opisywania dokumentów niejawnych,
10.Jak prawidłowo prowadzić książki i dzienniki ewidencyjne,
11.Zasady dostępu do informacji niejawnych wobec kierownika jednostki,
12.Zasady i rodzaje uprawnień jakie powinien posiadać pracownik jednostki w przypadku dostępu do różnych klauzul tajności,
13.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania,
14.Szacowanie i ocena ryzyka – krok po kroku:
•kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
•dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
•metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
•ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku,
15.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
•Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
•Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
•Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
•Administrator Systemu.
16.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady,
17.Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prowadzący:
wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Kwiecień 8
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25