Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, kontrole wewnętrzne, zakończenie dzienników ewidencyjnych, przegląd dokumentacji, przegląd zadań do wykonania

Data szkolenia

05-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 29.10. wynosi 335,75 zł

Po 29.10. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy Sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, osoby nadzorujące prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych.

Korzyści:
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem informacji niejawnych. Do końca roku należy dokonać przeglądu procedur wewnętrznych oraz sporządzić protokół okresowej kontroli prowadzonej przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
W przypadku wprowadzenia zapowiedzianych zmian w przepisach zostaną omówione nowe procedury w ochronie informacji niejawnych.
W 2019 roku należy dokonać kolejnego przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki celem dostosowania klauzul tajności.
Należy uaktualnić szacowanie ryzyka w procesie ochrony informacji niejawnych oraz sporządzić kolejny protokół okresowej kontroli w jednostce.
Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych – zasady akredytacji.
Należy dokonać przeglądu prawidłowości prowadzenia rejestrów i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wymienionych zadań.

Program:
1.Czy pojawiły się zmiany w przepisach w 2019 roku.
2.Stan prawny dotyczący przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3.Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
4.Stanowiska i funkcje w pionie ochrony informacji niejawnych.
5.Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej.
6. Zmiana lub zniesienie klauzuli tajności i sporządzania protokołu.
7.Czy obowiązują okresy ochronne dla dokumentów niejawnych.
8.Oznaczanie i prawidłowe opisywanie dokumentów niejawnych- zasady.
9.Jak zakończyć rejestry i dzienniki ewidencyjne za 2019 rok.
10.Kto i na jakich warunkach może mieć dostęp do informacji niejawnych w tym dostęp do różnych klauzul tajności.
11.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
12.Szacowanie i ocena ryzyka – metodyka:
– kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
– dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
– metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
13.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
– Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
– Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
– Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
– Administrator Systemu.
14.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
15.Kontrole prowadzone przez podmioty zewnętrzne – jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

U W A G A: Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcji umożliwiających właściwą realizację ustawowych zadań, w tym:
-plan ochrony informacji niejawnych, szacowanie ryzyka,
-protokoły kontroli i instrukcji,
-wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,
-wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

Prowadzący: wieloletni praktyk, specjalista z zakresu przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych i tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, kontrole wewnętrzne, zakończenie dzienników ewidencyjnych, przegląd dokumentacji, przegląd zadań do wykonania

5 listopada 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy Sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, osoby nadzorujące prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych.

Korzyści:
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem informacji niejawnych. Do końca roku należy dokonać przeglądu procedur wewnętrznych oraz sporządzić protokół okresowej kontroli prowadzonej przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
W przypadku wprowadzenia zapowiedzianych zmian w przepisach zostaną omówione nowe procedury w ochronie informacji niejawnych.
W 2019 roku należy dokonać kolejnego przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki celem dostosowania klauzul tajności.
Należy uaktualnić szacowanie ryzyka w procesie ochrony informacji niejawnych oraz sporządzić kolejny protokół okresowej kontroli w jednostce.
Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych – zasady akredytacji.
Należy dokonać przeglądu prawidłowości prowadzenia rejestrów i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wymienionych zadań.

Program:
1.Czy pojawiły się zmiany w przepisach w 2019 roku.
2.Stan prawny dotyczący przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3.Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
4.Stanowiska i funkcje w pionie ochrony informacji niejawnych.
5.Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej.
6. Zmiana lub zniesienie klauzuli tajności i sporządzania protokołu.
7.Czy obowiązują okresy ochronne dla dokumentów niejawnych.
8.Oznaczanie i prawidłowe opisywanie dokumentów niejawnych- zasady.
9.Jak zakończyć rejestry i dzienniki ewidencyjne za 2019 rok.
10.Kto i na jakich warunkach może mieć dostęp do informacji niejawnych w tym dostęp do różnych klauzul tajności.
11.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
12.Szacowanie i ocena ryzyka – metodyka:
– kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
– dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
– metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
13.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
– Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
– Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
– Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
– Administrator Systemu.
14.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
15.Kontrole prowadzone przez podmioty zewnętrzne – jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

U W A G A: Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcji umożliwiających właściwą realizację ustawowych zadań, w tym:
-plan ochrony informacji niejawnych, szacowanie ryzyka,
-protokoły kontroli i instrukcji,
-wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,
-wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

Prowadzący: wieloletni praktyk, specjalista z zakresu przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych i tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
5 listopada 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25