Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, zmiany w przepisach w 2019 roku, procedury, dokumentacja

Data szkolenia

11-10-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.10. wynosi 335,75 zł

Po 7.10. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy Sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, osoby nadzorujące prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych.

Korzyści:
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem informacji niejawnych.
W 2019 roku przewidziano zmiany w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.
W 2019 roku należy dokonać kolejnego przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki celem dostosowania klauzul tajności.
Należy uaktualnić szacowanie ryzyka w procesie ochrony informacji niejawnych oraz sporządzić kolejny protokół okresowej kontroli w jednostce.
Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych – zasady akredytacji.
Należy dokonać przeglądu prawidłowości prowadzenia rejestrów i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wymienionych zadań.

Program:
1.Zmiany w przepisach w 2019 r.- omówienie projektu ustawy.
2.Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy.
3.Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
4.Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych.
5.Kiedy należy utworzyć kancelarię tajną a kiedy kancelarię niejawną.
6.Zasady dokonywania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i sporządzania protokołu.
7.Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych.
8.Oznaczanie i prawidłowe opisywanie dokumentów niejawnych- zasady.
9.Rejestry i dzienniki ewidencyjne – zasady prawidłowego prowadzenia.
10.Procedury związane z udostępnianiem informacji niejawnych w tym dostęp do różnych klauzul tajności.
11.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
12.Szacowanie i ocena ryzyka – metodyka:
– kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
– dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
– metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
– ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.
13.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
– Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
– Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
– Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
– Administrator Systemu.
14.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
15.Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
U W A G A: Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcji umożliwiających właściwą realizację ustawowych zadań, w tym:
– plan ochrony informacji niejawnych, szacowanie ryzyka,
– protokoły kontroli i instrukcji,
– wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,
– wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

Prowadzący – wieloletni praktyk, specjalista z zakresu przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych i tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Ważne zadania do wykonania w 2019 roku w zakresie ochrony informacji niejawnych, zmiany w przepisach w 2019 roku, procedury, dokumentacja

Październik 11 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy Sekretarzy urzędów, pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, pracowników kancelarii niejawnej, osoby nadzorujące prawidłowe przetwarzanie informacji niejawnych.

Korzyści:
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zobowiązany jest do bieżącego nadzoru nad prawidłowym przetwarzaniem informacji niejawnych.
W 2019 roku przewidziano zmiany w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.
W 2019 roku należy dokonać kolejnego przeglądu materiałów niejawnych będących w zasobach jednostki celem dostosowania klauzul tajności.
Należy uaktualnić szacowanie ryzyka w procesie ochrony informacji niejawnych oraz sporządzić kolejny protokół okresowej kontroli w jednostce.
Bezpieczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych – zasady akredytacji.
Należy dokonać przeglądu prawidłowości prowadzenia rejestrów i dzienników ewidencyjnych oraz opisywania i rejestrowania dokumentacji niejawnej.
Uwzględniając powyższe w trakcie szkolenia zostaną przedstawione krok po kroku sposoby właściwej realizacji wymienionych zadań.

Program:
1.Zmiany w przepisach w 2019 r.- omówienie projektu ustawy.
2.Zasady wdrażania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy.
3.Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w jednostce.
4.Zasady funkcjonowania pionu ochrony informacji niejawnych.
5.Kiedy należy utworzyć kancelarię tajną a kiedy kancelarię niejawną.
6.Zasady dokonywania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności i sporządzania protokołu.
7.Okresy ochronne dla dokumentów niejawnych.
8.Oznaczanie i prawidłowe opisywanie dokumentów niejawnych- zasady.
9.Rejestry i dzienniki ewidencyjne – zasady prawidłowego prowadzenia.
10.Procedury związane z udostępnianiem informacji niejawnych w tym dostęp do różnych klauzul tajności.
11.Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – zasady wypełniania.
12.Szacowanie i ocena ryzyka – metodyka:
– kategorie i środki bezpieczeństwa fizycznego,
– dobór środków bezpieczeństwa fizycznego,
– metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego,
– ocena istotności czynników, które mogą mieć wpływ na ochronę informacji niejawnych – krok po kroku.
13.Bezpieczne Stanowisko Komputerowe – zasady akredytacji:
– Procedury Bezpiecznej Eksploatacji,
– Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa.
– Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
– Administrator Systemu.
14.Archiwizacja i niszczenie dokumentów niejawnych – zasady.
15.Jak należy przygotować się do kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
U W A G A: Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej wszystkie niezbędne wzory dokumentów oraz instrukcji umożliwiających właściwą realizację ustawowych zadań, w tym:
– plan ochrony informacji niejawnych, szacowanie ryzyka,
– protokoły kontroli i instrukcji,
– wzory pism i dokumentów niezbędnych w pracy pełnomocnika ochrony,
– wzory dokumentacji związanej z bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.

Prowadzący – wieloletni praktyk, specjalista z zakresu przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych i tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 11
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25