Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu – metody i sposoby uprawniające kontrolę drzewostanu gminnego

Data szkolenia

26-11-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 19.11. wynosi 314,50 zł

Po 19.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do urzędników i jednostek samorządu terytorialnego podejmujących decyzję o usuwaniu drzew, do administratorów terenów zieleni osiedli mieszkaniowych i gmin, do zarządzających drzewami przydrożnymi. Do RDOŚ, WOŚ i Zarządów Dróg i Terenów Zieleni w poszczególnych gminach
i miastach. Ponadto szkoleniem mogą być zainteresowane osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, w tym: projektanci
i wykonawcy terenów zieleni (wykonujący inwentaryzację, pielęgnację i ocenę drzew).

Korzyści:
przedstawienie najczęstszych błędów w wybranych opiniach eksperckich i poradnikach oraz pokazanie konsekwencji ich wystąpienia w postawieniu poprawnej diagnozy i wydaniu decyzji o postępowaniu z drzewem. Przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad i uszkodzeń.

Program:
1.Budowa drewna i cechy osłabiające wytrzymałość mechaniczną drzew.
2.Wady i objawy uszkodzeń drzewa świadczące o osłabieniu statyki oraz zagrożeniu bezpieczeństwa.
3.Statyka, stabilność, kondycja i witalność drzewa a ryzyko wypadku i zagrożenie bezpieczeństwa.
4.Wizualne metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu i metody oceny statyki drzew.
5.Metoda WID w podstawowej kontroli drzew – zasady działania, składniki oceny, możliwości
i zakres wykorzystania.
6.Zintegrowana metoda WID w formie aplikacji na telefon komórkowy – omówienie sposobu działania programu i wyników oceny.
7.Case study – na bazie zdjęć drzewa i pokazowe działanie metody WID.
8.Wykorzystanie aplikacji „Trees Analyzer” w ocenie drzew usprawniające czas i sposób oceny.
9.Test sprawdzający wiedzę z zakresu rozpoznawania wad drzewa – na bazie próbek i zdjęć wad drewna i cech drzew.
10.Indywidualne konsultacje.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu – metody i sposoby uprawniające kontrolę drzewostanu gminnego

26 listopada 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie jest skierowane do urzędników i jednostek samorządu terytorialnego podejmujących decyzję o usuwaniu drzew, do administratorów terenów zieleni osiedli mieszkaniowych i gmin, do zarządzających drzewami przydrożnymi. Do RDOŚ, WOŚ i Zarządów Dróg i Terenów Zieleni w poszczególnych gminach
i miastach. Ponadto szkoleniem mogą być zainteresowane osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, w tym: projektanci
i wykonawcy terenów zieleni (wykonujący inwentaryzację, pielęgnację i ocenę drzew).

Korzyści:
przedstawienie najczęstszych błędów w wybranych opiniach eksperckich i poradnikach oraz pokazanie konsekwencji ich wystąpienia w postawieniu poprawnej diagnozy i wydaniu decyzji o postępowaniu z drzewem. Przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad i uszkodzeń.

Program:
1.Budowa drewna i cechy osłabiające wytrzymałość mechaniczną drzew.
2.Wady i objawy uszkodzeń drzewa świadczące o osłabieniu statyki oraz zagrożeniu bezpieczeństwa.
3.Statyka, stabilność, kondycja i witalność drzewa a ryzyko wypadku i zagrożenie bezpieczeństwa.
4.Wizualne metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu i metody oceny statyki drzew.
5.Metoda WID w podstawowej kontroli drzew – zasady działania, składniki oceny, możliwości
i zakres wykorzystania.
6.Zintegrowana metoda WID w formie aplikacji na telefon komórkowy – omówienie sposobu działania programu i wyników oceny.
7.Case study – na bazie zdjęć drzewa i pokazowe działanie metody WID.
8.Wykorzystanie aplikacji „Trees Analyzer” w ocenie drzew usprawniające czas i sposób oceny.
9.Test sprawdzający wiedzę z zakresu rozpoznawania wad drzewa – na bazie próbek i zdjęć wad drewna i cech drzew.
10.Indywidualne konsultacje.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 21 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
26 listopada 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25