Wpływ regulacji RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2018 roku

Data szkolenia

10-10-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.10. wynosi 314,50 zł

Po 3.10. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych oraz kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Korzyści:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), na administratora danych osobowych zostały nałożone dodatkowe zadania i procedury.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zadania do wykonania w 2018 r. i sposób ich realizacji w tym sposób:
•opracowania nowej dokumentacji w związku z RODO,
•prowadzenia sprawdzenia zgodności z RODO; opracowania przez Inspektora wzoru umowy powierzenia,
•opracowania i wdrożenia rejestru czynności przetwarzania według RODO.
Ponadto, biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach w 2018 r. oraz potrzebę dostosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki do zastosowania a także wzory dokumentów i opracowania , które umożliwią praktyczne wdrażanie RODO.
Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w jednostce procedur zgodnie z nowymi przepisami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.
W 2018 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany w przepisach, które należy wprowadzić w jednostce. Wśród tych zmian pojawiła się nowa rola inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.
Na szkoleniu odpowiemy na pytania m.in.:
1.Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce,
2.Czy i kto ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
3.Jak przeprowadzić sprawdzenie zgodności z RODO,
4.Jakie zbiory należy uwzględnić w prowadzonym rejestrze czynności na zbiorach,
5.Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie,
6.Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w 2018 roku,
7.Jaką stosować metodykę w analizie i szacowaniu ryzyka.

Program:
RODO – Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i nowe zadania dla administratorów danych osobowych po 25 maja 2018 r. Biorąc pod uwagę zakres zadań i zmian w przepisach, przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Fundamenty dot. ochrony danych osobowych.
3.Kto i kiedy powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych.
4.Nowa rola inspektora ochrony danych osobowych.
5.Alternatywne rozwiązanie – jeden inspektor dla wielu jednostek.
6.Status i zakres zadań dla inspektora.
7.Wybrane definicje zawarte w RODO.
8.Dane biometryczne jako dane podlegającej szczególnej ochronie.
9.Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych.
10.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
11.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
12.Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
13.Prawa osób , których dane dotyczą.
14.Brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
15.Nowe zadanie dla inspektora – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
16.Nowa ustawa o ochronie danych osobowych.
17.Nowa ustawa o ochronie danych osobowych .
18.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
19.Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w jednostce.
20.Wzór upoważnienia – polecenia do przetwarzania danych osobowych.
21.Zasady prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
22.Szacowanie ryzyka – metoda, czynniki mające wpływ na ryzyko, identyfikacja ryzyka – krok po kroku.
23.Zasady prowadzenia rejestru czynności na zbiorach oraz rejestru incydentów i zawiadomień o naruszeniu.
24.Monitoring zgodnie z RODO- nowe zasady.

Prowadzący:
Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wpływ regulacji RODO – unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2018 roku

Październik 10 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników jednostek wykonujących zadania sektora publicznego w tym: administracji samorządowej, jednostek organizacyjnych, osoby wykonujące obowiązki Inspektora ochrony danych oraz kandydatów do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych osobowych a także osoby funkcyjne odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Korzyści:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), na administratora danych osobowych zostały nałożone dodatkowe zadania i procedury.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zadania do wykonania w 2018 r. i sposób ich realizacji w tym sposób:
•opracowania nowej dokumentacji w związku z RODO,
•prowadzenia sprawdzenia zgodności z RODO; opracowania przez Inspektora wzoru umowy powierzenia,
•opracowania i wdrożenia rejestru czynności przetwarzania według RODO.
Ponadto, biorąc pod uwagę zakres zmian w przepisach w 2018 r. oraz potrzebę dostosowania procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne wskazówki do zastosowania a także wzory dokumentów i opracowania , które umożliwią praktyczne wdrażanie RODO.
Udział w szkoleniu umożliwi pozyskanie praktycznej wiedzy, która ułatwi dostosowanie w jednostce procedur zgodnie z nowymi przepisami. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz wspólnej analizy przygotowanych wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania.
W 2018 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany w przepisach, które należy wprowadzić w jednostce. Wśród tych zmian pojawiła się nowa rola inspektora ochrony danych osobowych w jednostce.
Na szkoleniu odpowiemy na pytania m.in.:
1.Jakie dokumenty i instrukcje należy opracować w jednostce,
2.Czy i kto ma obowiązek powołania Inspektora ochrony danych osobowych,
3.Jak przeprowadzić sprawdzenie zgodności z RODO,
4.Jakie zbiory należy uwzględnić w prowadzonym rejestrze czynności na zbiorach,
5.Jakie obowiązują procedury w przypadku przetwarzania danych podlegających szczególnej ochronie,
6.Jakie istotne zmiany w przepisach pojawiły się w ostatnim czasie i w związku z tym jakie nowe zadania są do wykonania w 2018 roku,
7.Jaką stosować metodykę w analizie i szacowaniu ryzyka.

Program:
RODO – Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i nowe zadania dla administratorów danych osobowych po 25 maja 2018 r. Biorąc pod uwagę zakres zadań i zmian w przepisach, przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
1.Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych.
2.Fundamenty dot. ochrony danych osobowych.
3.Kto i kiedy powinien wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych.
4.Nowa rola inspektora ochrony danych osobowych.
5.Alternatywne rozwiązanie – jeden inspektor dla wielu jednostek.
6.Status i zakres zadań dla inspektora.
7.Wybrane definicje zawarte w RODO.
8.Dane biometryczne jako dane podlegającej szczególnej ochronie.
9.Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie przetwarzania danych osobowych.
10.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe.
11.Zgodność przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione.
12.Warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
13.Prawa osób , których dane dotyczą.
14.Brak realizacji obowiązku informacyjnego jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych.
15.Nowe zadanie dla inspektora – zgłaszanie incydentów do organu nadzorczego.
16.Nowa ustawa o ochronie danych osobowych.
17.Nowa ustawa o ochronie danych osobowych .
18.Kara grzywny jako nowe narzędzie dla organu nadzorczego.
19.Krok po kroku – dokumenty i instrukcje obowiązujące w jednostce.
20.Wzór upoważnienia – polecenia do przetwarzania danych osobowych.
21.Zasady prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
22.Szacowanie ryzyka – metoda, czynniki mające wpływ na ryzyko, identyfikacja ryzyka – krok po kroku.
23.Zasady prowadzenia rejestru czynności na zbiorach oraz rejestru incydentów i zawiadomień o naruszeniu.
24.Monitoring zgodnie z RODO- nowe zasady.

Prowadzący:
Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 5 października 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Październik 10
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018 Polska
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25