Wybrane nowości w regulacjach prawnych zaprojektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 rok

Data szkolenia

09-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 3.01. wynosi 314,50 zł

Po 3.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
Omówienie nowych rozwiązań w ustawie Prawo oświatowe, w ustawie Karta Nauczyciela , w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO). Omówienie nowych regulacji w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zapoznanie się z regulacjami w sprawie awansu zawodowego nauczycieli zaprojektowanymi w nowym rozporządzeniu, dostosowując akt wykonawczy do zmian w rozdziale 3a Karty Nauczyciela. W programie również ustalenie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych – podjęcie nowej, obowiązującej od 1 września 2019 r. uchwały rady gminy na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe.

Program:
1.Proponowane nowe rozwiązania
1)w ustawie Prawo oświatowe:
•zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej,
•zapewnienia przez szkołę podstawową uczniom pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków,
•przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach,
•doprecyzowanie przepisów dotyczące przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym,
•doprecyzowanie zasad opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły przez zakładowe organizacje związkowe,
•przepisy dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego,
•przepisy dotyczące ustalania obwodów szkół podstawowych.
2)w ustawie Karta Nauczyciela
•określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,
•rezygnacja z obowiązku redagowania regulaminu wskaźników oceny pracy nauczycieli,
•doprecyzowanie kwestii dotyczącej prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.
3)w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
•dotyczące ustalania kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
•dotyczące wyboru szkoły lub placówki wychowania przedszkolnego, która będzie otrzymywać dotację, w przypadku, gdy ten sam uczeń uczęszcza do dwóch szkół lub placówek,
•doprecyzowanie definicji organu rejestrującego, który w myśl przepisów ustawy jest podmiotem zobowiązanym do udzielania dotacji,
•zmiana przepisu dotyczącego sposobu wyliczania wskaźnika zwiększającego.
4)w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO)
2.Nowe regulacje w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie:
•obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami,
•organizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego,
•ustalania czasu trwania przerw,
•informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.
3.Regulacje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli zaprojektowane w nowym rozporządzeniu, dostosowujące akt wykonawczy do zmian w rozdziale 3a Karty Nauczyciela.
4.Ustalenie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych – podjęcie nowej, obowiązującej od 1 września 2019 r. uchwały rady gminy na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe.

Prowadzący: specjalista z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autor projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wybrane nowości w regulacjach prawnych zaprojektowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na 2019 rok

Styczeń 9 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników wydziałów oświaty, dyrektorów placówek oświatowych, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Korzyści:
Omówienie nowych rozwiązań w ustawie Prawo oświatowe, w ustawie Karta Nauczyciela , w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO). Omówienie nowych regulacji w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zapoznanie się z regulacjami w sprawie awansu zawodowego nauczycieli zaprojektowanymi w nowym rozporządzeniu, dostosowując akt wykonawczy do zmian w rozdziale 3a Karty Nauczyciela. W programie również ustalenie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych – podjęcie nowej, obowiązującej od 1 września 2019 r. uchwały rady gminy na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe.

Program:
1.Proponowane nowe rozwiązania
1)w ustawie Prawo oświatowe:
•zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej,
•zapewnienia przez szkołę podstawową uczniom pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków,
•przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach,
•doprecyzowanie przepisów dotyczące przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym,
•doprecyzowanie zasad opiniowania arkuszy organizacji pracy szkoły przez zakładowe organizacje związkowe,
•przepisy dotyczące korzystania z wychowania przedszkolnego,
•przepisy dotyczące ustalania obwodów szkół podstawowych.
2)w ustawie Karta Nauczyciela
•określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,
•rezygnacja z obowiązku redagowania regulaminu wskaźników oceny pracy nauczycieli,
•doprecyzowanie kwestii dotyczącej prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.
3)w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
•dotyczące ustalania kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
•dotyczące wyboru szkoły lub placówki wychowania przedszkolnego, która będzie otrzymywać dotację, w przypadku, gdy ten sam uczeń uczęszcza do dwóch szkół lub placówek,
•doprecyzowanie definicji organu rejestrującego, który w myśl przepisów ustawy jest podmiotem zobowiązanym do udzielania dotacji,
•zmiana przepisu dotyczącego sposobu wyliczania wskaźnika zwiększającego.
4)w ustawie o systemie informacji oświatowej (SIO)
2.Nowe regulacje w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w zakresie:
•obowiązku rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami,
•organizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego,
•ustalania czasu trwania przerw,
•informowania kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.
3.Regulacje w sprawie awansu zawodowego nauczycieli zaprojektowane w nowym rozporządzeniu, dostosowujące akt wykonawczy do zmian w rozdziale 3a Karty Nauczyciela.
4.Ustalenie planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych – podjęcie nowej, obowiązującej od 1 września 2019 r. uchwały rady gminy na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe.

Prowadzący: specjalista z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autor projektów aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Szkoleniowiec prowadzący współpracę z wieloma oddziałami FRDL.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 9
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25