Wybrane zagadnienia z zakresu funduszu alimentacyjnego. Ochrona danych osobowych w funduszu

Data szkolenia

14-02-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 7.02. wynosi 314,50 zł

Po 7.02. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Korzyści:
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego. W trakcie szkolenia omawiane są problemy, z jakimi pracownicy ośrodków pomocy społecznej spotykają się w swojej codziennej pracy. Podstawową korzyścią dla uczestników jest możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym, praktyką innym ośrodków oraz wytycznymi ze strony organów kontrolnych, ministerstwa oraz NIK-u. Materiały szkoleniowe zawierają wyciąg z aktualnych aktów prawnych oraz wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego.

Program:
1. Postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego:
a) przesłanki wszczęcia postępowania;
b) wymogi formalne wniosku;
c) wniosek wierzyciela a wymogi RODO.
2. Obowiązki informacyjne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.
3. Wywiad alimentacyjny. Jak uzyskać dane na temat dłużnika?
4. Obowiązki organów wynikającego z art. 20 7 k.k.
5. Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – praktyczne wątpliwości; uchylenie i zmiana decyzji, prawa dłużnika alimentacyjnego.
6. Ponowny wniosek dotyczący tego samego dłużnika – zasady postępowania.
7. Powództwo przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu – analiza przypadku.
8. Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego.
9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) krąg osób uprawnionych; świadczenia z funduszu dla osób mieszkających za granicą i cudzoziemców;
b) ustalanie składu rodziny, obliczanie dochodu, utrata, uzysk; dochód z gospodarstwa rolnego;
c) przesłanki negatywne do uzyskania świadczeń z funduszu; uprawnienia rodziny zastępczej i opiekunów prawnych;
10. Postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu:
a) kto jest stroną postępowania;
b) obowiązki organu wynikające z RODO; klauzula informacyjna z art. 13 RODO
c) zakres obowiązku samodzielnego uzyskania informacji przez organ;
11. Świadczenia nienależne – przesłanki uznania świadczenia za nienależne, tryb postępowania, zasady odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń nienależnych.
12. Uchylenie lub zmiana decyzji w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu.
13. Propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Prowadzący – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wybrane zagadnienia z zakresu funduszu alimentacyjnego. Ochrona danych osobowych w funduszu

Luty 14 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Korzyści:
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z wykładnią i stosowaniem przepisów normujących problematykę świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych w sprawach z zakresu funduszu alimentacyjnego. W trakcie szkolenia omawiane są problemy, z jakimi pracownicy ośrodków pomocy społecznej spotykają się w swojej codziennej pracy. Podstawową korzyścią dla uczestników jest możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem sądowym, praktyką innym ośrodków oraz wytycznymi ze strony organów kontrolnych, ministerstwa oraz NIK-u. Materiały szkoleniowe zawierają wyciąg z aktualnych aktów prawnych oraz wybrane przykłady z orzecznictwa sądowego.

Program:
1. Postępowanie w stosunku do dłużnika alimentacyjnego:
a) przesłanki wszczęcia postępowania;
b) wymogi formalne wniosku;
c) wniosek wierzyciela a wymogi RODO.
2. Obowiązki informacyjne w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.
3. Wywiad alimentacyjny. Jak uzyskać dane na temat dłużnika?
4. Obowiązki organów wynikającego z art. 20 7 k.k.
5. Decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – praktyczne wątpliwości; uchylenie i zmiana decyzji, prawa dłużnika alimentacyjnego.
6. Ponowny wniosek dotyczący tego samego dłużnika – zasady postępowania.
7. Powództwo przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu – analiza przypadku.
8. Umorzenie i rozłożenie na raty zadłużenia alimentacyjnego.
9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
a) krąg osób uprawnionych; świadczenia z funduszu dla osób mieszkających za granicą i cudzoziemców;
b) ustalanie składu rodziny, obliczanie dochodu, utrata, uzysk; dochód z gospodarstwa rolnego;
c) przesłanki negatywne do uzyskania świadczeń z funduszu; uprawnienia rodziny zastępczej i opiekunów prawnych;
10. Postępowanie w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu:
a) kto jest stroną postępowania;
b) obowiązki organu wynikające z RODO; klauzula informacyjna z art. 13 RODO
c) zakres obowiązku samodzielnego uzyskania informacji przez organ;
11. Świadczenia nienależne – przesłanki uznania świadczenia za nienależne, tryb postępowania, zasady odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń nienależnych.
12. Uchylenie lub zmiana decyzji w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu.
13. Propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Prowadzący – doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie pomocy społecznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 11 lutego 2019 r.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Luty 14
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25