Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji

Data szkolenia

04-03-2020

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 26.02. wynosi 335,75 zł

Po 26.02. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Adresami szkolenia są pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się prowadzeniem postępowań
w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto osoby przygotowujące projekty decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy, w tym architekci i urbaniści.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Program:

1.Określenie inwestycji celu publicznego.
2.Rodzaje inwestycji celu publicznego i stosowanie odpowiedniej procedury przy wydawaniu decyzji.
3.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia, wymogi formalne wniosku.
4.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
5.Udział stron w postępowaniu, przeglądanie akt, oględziny, rozprawa administracyjna, protokoły i notatki służbowe.
6.Uzgodnienia lokalizacji z innymi organami i forma uzgodnienia. (art. 106 K.p.a.).
7.Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
8.Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
9.Sporządzanie projektu decyzji, elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
10.Doręczanie decyzji, dokumentowanie doręczeń, skutki doręczenia.
11.Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
12.Wznowienie postępowania – przyczyny wznowienia.

 

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji

Marzec 4 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Adresami szkolenia są pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się prowadzeniem postępowań
w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto osoby przygotowujące projekty decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy, w tym architekci i urbaniści.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Program:

1.Określenie inwestycji celu publicznego.
2.Rodzaje inwestycji celu publicznego i stosowanie odpowiedniej procedury przy wydawaniu decyzji.
3.Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia, wymogi formalne wniosku.
4.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
5.Udział stron w postępowaniu, przeglądanie akt, oględziny, rozprawa administracyjna, protokoły i notatki służbowe.
6.Uzgodnienia lokalizacji z innymi organami i forma uzgodnienia. (art. 106 K.p.a.).
7.Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
8.Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
9.Sporządzanie projektu decyzji, elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
10.Doręczanie decyzji, dokumentowanie doręczeń, skutki doręczenia.
11.Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
12.Wznowienie postępowania – przyczyny wznowienia.

 

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 28 lutego 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 4
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25