Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem najnowszych zmian

Data szkolenia

11-03-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.03. wynosi 335,75 zł

Po 4.03. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników organów władzy publicznej, którzy uczestniczą w wydawaniu decyzji środowiskowych jak i dla osób przygotowujących dokumentację do złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Korzyści:
W programie zajęć poruszone zostaną przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in. sposobu ustalania kręgu stron postępowania oraz właściwości Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta w odniesieniu do inwestycji gminnych. Ugruntowanie i przekazanie wiedzy dotyczącej prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcia obejmują zarówno tematykę uregulowaną w ustawie środowiskowej, jak i wskazówki co do stosowania odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uczestnik otrzyma przekrojowo przedstawione wiadomości dotyczące przebiegu postępowania. Na zajęciach poruszone zostaną kwestie obowiązków przewidzianych nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w związku z wdrożeniem RODO.

Program:
1.Zagadnienia ogólne:
-definicje,
-podstawy prawne,
-nowelizacja przepisów,
-ocena oś a ocena wodno – prawna,
-organy właściwe,
-charakterystyka decyzji administracyjnej,
2.Wszczęcie postępowania:
-nowelizacja KPA w związku z RODO,
-wniosek i załączniki,
-Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,
-braki formalne wniosku,
-odmowa wszczęcia a umorzenie,
3.Postępowanie wyjaśniające:
-screening – procedura – zakres postanowienia,
-postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
-opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
-organy współdziałające,
-zakres i skutki współdziałania,
-organy współdziałające,
-terminy współdziałania i skutki ich upływu,
-uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
-udział społeczeństwa,
-publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
-udział społeczeństwa,
-bieg terminów,
-wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy,
-składanie uwag i wniosków.
4.Wydawanie decyzji:
-przesłanki materialne wydania decyzji,
-obowiązek pouczenia (nowelizacja kpa),
-treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
-uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem najnowszych zmian

Marzec 11 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Szkolenie skierowane do pracowników organów władzy publicznej, którzy uczestniczą w wydawaniu decyzji środowiskowych jak i dla osób przygotowujących dokumentację do złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

Korzyści:
W programie zajęć poruszone zostaną przepisy wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in. sposobu ustalania kręgu stron postępowania oraz właściwości Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta w odniesieniu do inwestycji gminnych. Ugruntowanie i przekazanie wiedzy dotyczącej prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcia obejmują zarówno tematykę uregulowaną w ustawie środowiskowej, jak i wskazówki co do stosowania odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Uczestnik otrzyma przekrojowo przedstawione wiadomości dotyczące przebiegu postępowania. Na zajęciach poruszone zostaną kwestie obowiązków przewidzianych nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w związku z wdrożeniem RODO.

Program:
1.Zagadnienia ogólne:
-definicje,
-podstawy prawne,
-nowelizacja przepisów,
-ocena oś a ocena wodno – prawna,
-organy właściwe,
-charakterystyka decyzji administracyjnej,
2.Wszczęcie postępowania:
-nowelizacja KPA w związku z RODO,
-wniosek i załączniki,
-Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,
-braki formalne wniosku,
-odmowa wszczęcia a umorzenie,
3.Postępowanie wyjaśniające:
-screening – procedura – zakres postanowienia,
-postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
-opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
-organy współdziałające,
-zakres i skutki współdziałania,
-organy współdziałające,
-terminy współdziałania i skutki ich upływu,
-uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
-udział społeczeństwa,
-publiczne obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
-udział społeczeństwa,
-bieg terminów,
-wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy,
-składanie uwag i wniosków.
4.Wydawanie decyzji:
-przesłanki materialne wydania decyzji,
-obowiązek pouczenia (nowelizacja kpa),
-treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
-uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5.Pytania, dyskusja.

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub wysyłając do nas wypełniona kartę zgłoszenia mailem (biuro@opole.frdl.pl) najpóźniej do dnia 6 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 11
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25