Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Data szkolenia

05-12-2018

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 28.11. wynosi 314,50 zł

Po 28.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań
i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Program:
1.Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej,
2.Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron,
3.Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy,
4.Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie
o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism,
5.Operat szacunkowy – zakres badania operatu szacunkowego, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego,
6.Udostępnianie stronom operatu szacunkowego,
7.Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty,
8.Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) – tzw. decyzja informacyjna,
9.Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem),
10.Treść decyzji o ustaleniu opłaty,
11.Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
12.Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji,
13.Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
14.Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy,

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

5 grudnia 2018 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Korzyści:
Szkolenie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań
i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Program:
1.Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej,
2.Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron,
3.Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy,
4.Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie
o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism,
5.Operat szacunkowy – zakres badania operatu szacunkowego, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego,
6.Udostępnianie stronom operatu szacunkowego,
7.Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty,
8.Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) – tzw. decyzja informacyjna,
9.Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem),
10.Treść decyzji o ustaleniu opłaty,
11.Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
12.Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji,
13.Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
14.Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy,

Prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
5 grudnia 2018
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25