Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Data szkolenia

27-11-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.11. wynosi 314,50 zł

Po 20.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucji opłat planistycznej i adiacenckiej.

Korzyści:
Przybliżenie przepisów dotyczących opłaty planistycznej i adiacenckiej po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawą Prawo wodne, zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmian Kodeksu postępowania administracyjnego.
Spotkanie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Program:
1.Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
2.Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
3.Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
4.Prowadzenie postępowania – wymogi formalne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
5.Operat szacunkowy – zakres badania operatu szacunkowego, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
6.Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
7.Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
8.Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) – tzw. decyzja informacyjna.
9.Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem).
10.Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
11.Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
12.Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji.
13.Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
14.Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika
z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

27 listopada 2019 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucji opłat planistycznej i adiacenckiej.

Korzyści:
Przybliżenie przepisów dotyczących opłaty planistycznej i adiacenckiej po zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawą Prawo wodne, zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmian Kodeksu postępowania administracyjnego.
Spotkanie będzie przeprowadzone metodą seminaryjną, z praktycznymi przykładami, możliwością zadawania pytań i omówieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

Program:
1.Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
2.Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
3.Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
4.Prowadzenie postępowania – wymogi formalne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
5.Operat szacunkowy – zakres badania operatu szacunkowego, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
6.Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
7.Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
8.Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) – tzw. decyzja informacyjna.
9.Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem).
10.Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
11.Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
12.Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji.
13.Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
14.Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika
z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Prowadzący: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Miejsce: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Opole, ul. Krakowska 51 III piętro.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
27 listopada 2019
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25