Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne. Wydawanie, zmiana, cofanie uprawnień kontrola przedsiębiorców

Data szkolenia

13-05-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 6.05. wynosi 314,50 zł

Po 6.05. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu.

Cel:
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników. Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.

Program:
1.Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot:
•Tzw. „stare” licencje – wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym przed zmianą w 2013 r. jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
•nowe licencje, wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym z dnia 5 kwietnia 2013 r. – licencje na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
•zaświadczenia na potrzeby własne.
2.Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak weryfikować:
•rzeczywistą i stałą siedzibę,
•posiadanie dobrej reputacji,
•sytuację finansową,
•kompetencje zawodowe,
•wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.
3.Sposoby dokumentowania spełniania warunków oraz ich weryfikacja przez pracowników starostw – kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.
4.Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań – zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
•Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
5.Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
6.Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi.
7.Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy.
8.KREPTD i dobra reputacja przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.

Prowadzący: wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne. Wydawanie, zmiana, cofanie uprawnień kontrola przedsiębiorców

Maj 13 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu.

Cel:
Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i kontroli przewoźników. Znalezienie rozwiązań w trudnych sytuacjach, z którymi stykamy się podczas wydawania uprawnień przewozowych.

Program:
1.Rodzaje uprawnień do wykonywania przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszenia, przeniesienia na inny podmiot:
•Tzw. „stare” licencje – wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym przed zmianą w 2013 r. jako zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
•nowe licencje, wydane w oparciu o ustawę o transporcie drogowym z dnia 5 kwietnia 2013 r. – licencje na transport osób samochodami osobowymi, pojazdami pow. 7 do 9 miejsc oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
•zaświadczenia na potrzeby własne.
2.Różnice w wymaganiach dotyczących licencji (starych i nowych) oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak weryfikować:
•rzeczywistą i stałą siedzibę,
•posiadanie dobrej reputacji,
•sytuację finansową,
•kompetencje zawodowe,
•wymagania dla kierowców wykonujących przewozy drogowe i pojazdów.
3.Sposoby dokumentowania spełniania warunków oraz ich weryfikacja przez pracowników starostw – kiedy zaświadczenie, kiedy oświadczenie, podstawy prawne.
4.Kontrola spełniania przez przedsiębiorcę wymagań – zakres i tryb kontroli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe – warunki wykonywania kontroli wynikające z ustawy o transporcie drogowym oraz z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wzory druków stosowanych podczas kontroli, praktyczne wskazówki dotyczące problematycznych sytuacji, skutki kontroli zależnie od stwierdzonych nieprawidłowości.
•Kompetencje odpowiednich organów samorządowych do wykonywania poszczególnych rodzajów kontroli.
5.Procedura zawieszania i cofania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
6.Stwierdzenie niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi.
7.Kary nakładane w drodze decyzji administracyjnej na podstawie ustawy.
8.KREPTD i dobra reputacja przedsiębiorcy i zarządzającego transportem.

Prowadzący: wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD, kierownik organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym oraz przepisach ustawy o kierujących pojazdami oraz Kodeksu drogowego a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) lub listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Maj 13
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25