Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c prawa bankowego

Data szkolenia

06-03-2020

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 4.03. wynosi 335,75 zł

Po 4.03. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną. Zapraszamy również Sekretarzy Gmin/Miast, Skarbników Gmin/Miast.

Cel szkolenia:
Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. W roku 2016 wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia.
Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę, ustalania majątku spadkowego (aktywów i pasywów), występowania o sporządzenie spisu inwentarza spadku, weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych, właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.

Program:
1.Dziedziczenie ustawowe przez gminy.
oDziedziczenie ogólnie.
oPrzyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
2.Sporządzenie spisu inwentarza spadku.
oCel sporządzenia spisu inwentarza.
oPrzygotowanie wniosku o spis inwentarza.
oPoszukiwania masy spadkowej.
3.Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej.
oProwadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
oWyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
oKsięgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
oPrzeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
4.Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.
oRejestrowanie wpływających zawiadomień.
oWeryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
oWystępowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.
5.Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy.
oUwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
oDefiniowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
oOkresowa kontrola prowadzonych postępowań.
6.Długi spadkowe.
oOcena konieczności spłaty długów spadkowych.
oKolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
oProwadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
oWyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
7.Dodatkowe informacje o dziedziczeniu.
oSpadkobiercy ustawowi i testamentowi.
oPostępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c prawa bankowego

Marzec 6 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Zapraszamy pracowników urzędów gmin zajmujących się sprawami spadkowymi, księgowaniem przychodów i wydatków gminy oraz kontrolą wewnętrzną. Zapraszamy również Sekretarzy Gmin/Miast, Skarbników Gmin/Miast.

Cel szkolenia:
Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. W roku 2016 wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia.
Zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego zweryfikowania sprawy pod kątem dziedziczenia po danej osobie przez gminę, ustalania majątku spadkowego (aktywów i pasywów), występowania o sporządzenie spisu inwentarza spadku, weryfikacji i negocjacji ewentualnej spłaty długów spadkowych, właściwego księgowania masy spadkowej w księgach rachunkowych gminy.

Program:
1.Dziedziczenie ustawowe przez gminy.
oDziedziczenie ogólnie.
oPrzyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
2.Sporządzenie spisu inwentarza spadku.
oCel sporządzenia spisu inwentarza.
oPrzygotowanie wniosku o spis inwentarza.
oPoszukiwania masy spadkowej.
3.Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej.
oProwadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
oWyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
oKsięgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
oPrzeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
4.Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.
oRejestrowanie wpływających zawiadomień.
oWeryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
oWystępowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.
5.Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy.
oUwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
oDefiniowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
oOkresowa kontrola prowadzonych postępowań.
6.Długi spadkowe.
oOcena konieczności spłaty długów spadkowych.
oKolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
oProwadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
oWyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
7.Dodatkowe informacje o dziedziczeniu.
oSpadkobiercy ustawowi i testamentowi.
oPostępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 4 marca 2020 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 6
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Categories:
, ,

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25