Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej

Data szkolenia

03-09-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 27.08. wynosi 335,75 zł

Po 27.08. cena szkolenia wynosi 395,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
– Sekretarze Gmin/Miast
– Skarbnicy Gmin/Miast
– pracownicy kontroli wewnętrznej i audytorzy, którzy mają obowiązek dokonywania okresowej kontroli pracy urzędu
– osoby kierujące wydziałami finansowymi, gospodarki nieruchomościami, działami gospodarowania mieniem

Cel szkolenia:
Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Bardzo dużo gmin nie do końca opanowało te sprawy i często są one dokładane przypadkowym pracownikom, z różnych działów, którzy nie zawsze wiedzą, jak z nimi postępować. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. Dodatkowo w roku 2016 wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. W zależności od wielkości Gminy, powoduje to przyjmowanie od kilkuset do kilku tysięcy takich zawiadomień rocznie. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia. W ubiegłym roku NIK rozpoczął kontrole tych zagadnień.
Szkolenie to pokazuje nie tylko merytorycznie, jak należy rozpatrywać te sprawy, ale też jak można organizacyjnie usprawnić pracę urzędu w tym temacie.

Program:
1.Dziedziczenie ustawowe przez gminy.
-Dziedziczenie ogólnie.
-Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
2.Sporządzenie spisu inwentarza spadku.
-Cel sporządzenia spisu inwentarza.
-Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
-Poszukiwania masy spadkowej.
3.Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej.
-Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
-Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
-Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
-Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
4.Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.
-Rejestrowanie wpływających zawiadomień.
-Weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
-Występowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.
5.Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy.
-Uwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
-Definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
-Okresowa kontrola prowadzonych postępowań.
6.Długi spadkowe.
-Ocena konieczności spłaty długów spadkowych.
-Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
-Prowadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
-Wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
7.Dodatkowe informacje o dziedziczeniu.
-Spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
-Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej

Wrzesień 3 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
– Sekretarze Gmin/Miast
– Skarbnicy Gmin/Miast
– pracownicy kontroli wewnętrznej i audytorzy, którzy mają obowiązek dokonywania okresowej kontroli pracy urzędu
– osoby kierujące wydziałami finansowymi, gospodarki nieruchomościami, działami gospodarowania mieniem

Cel szkolenia:
Gminy, zgodnie z Kodeksem cywilnym, są spadkobiercami ustawowymi w przypadku, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie ma krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, albo spadkobiercy spadek odrzucili. Bardzo dużo gmin nie do końca opanowało te sprawy i często są one dokładane przypadkowym pracownikom, z różnych działów, którzy nie zawsze wiedzą, jak z nimi postępować. Z reguły w takich przypadkach w masie spadkowej pojawiają się długi, które gminy muszą rozliczać. Dodatkowo w roku 2016 wszedł w życie art. 111c Prawa bankowego, na podstawie którego banki mają obowiązek informowania gmin o tzw. „martwych kontach”. W zależności od wielkości Gminy, powoduje to przyjmowanie od kilkuset do kilku tysięcy takich zawiadomień rocznie. Powoduje to konieczność prowadzenia postępowań weryfikujących, czy gmina faktycznie jest powołana do dziedziczenia. W ubiegłym roku NIK rozpoczął kontrole tych zagadnień.
Szkolenie to pokazuje nie tylko merytorycznie, jak należy rozpatrywać te sprawy, ale też jak można organizacyjnie usprawnić pracę urzędu w tym temacie.

Program:
1.Dziedziczenie ustawowe przez gminy.
-Dziedziczenie ogólnie.
-Przyjęcie spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucenie spadku.
2.Sporządzenie spisu inwentarza spadku.
-Cel sporządzenia spisu inwentarza.
-Przygotowanie wniosku o spis inwentarza.
-Poszukiwania masy spadkowej.
3.Właściwe ujęcie w ewidencji księgowej odziedziczonej przez gminę masy spadkowej.
-Prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający zidentyfikowanie dochodów i wydatków gminy związanych z postępowaniami spadkowymi.
-Wyodrębnienie kont po stronie przychodów i wydatków z tytułu dziedziczenia.
-Księgowanie aktywów i pasywów na podstawie danych ze spisu inwentarza.
-Przeksięgowywanie zweryfikowanych zobowiązań z tytułu długów spadkowych.
4.Zawiadomienia przesyłane przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego.
-Rejestrowanie wpływających zawiadomień.
-Weryfikacja zawiadomień celem ustalenia potencjalnego dziedziczenia przez gminę.
-Występowanie do sądów z wnioskami o stwierdzenie nabycia spadku.
5.Kontrola zarządcza wykonywania praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy.
-Uwzględnienie spraw spadkowych w procedurach kontroli zarządczej.
-Definiowanie ryzyka w obszarze spraw spadkowych.
-Okresowa kontrola prowadzonych postępowań.
6.Długi spadkowe.
-Ocena konieczności spłaty długów spadkowych.
-Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych.
-Prowadzenia negocjacji dot. spłaty długów spadkowych.
-Wyliczanie proporcjonalnych kwot należnych wierzycielom spadkowym.
7.Dodatkowe informacje o dziedziczeniu.
-Spadkobiercy ustawowi i testamentowi.
-Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmujący kierownicze stanowisko w urzędzie gminy, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

Zgłoszenia: Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Wrzesień 3
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25