Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w praktyce administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Korzystanie z zasobów jst, wymiana danych między jednostkami, synergia danych

« powrót do wydarzeń

Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

Start:
10 maja 2018 09:00
Koniec:
10 maja 2018 14:00
Koszt:
370,00 zł. lub 314,50 zł. (rabat 15%) przy zgłoszeniu do 7 maja 2018 r. Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10 % od ceny netto
Kategoria:
Organizator:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
szkolenia@opole.frdl.pl
Miejsce:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
Telefon:
77/4536825
Adres:
ul. Krakowska 51, Opole, 45-018, Polska

Adresaci:
Adresatami szkolenia są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek administracji,  pośrednicy w obrocie nieruchomościami,  właściciele nieruchomości, pracownicy wydziałów inwestycyjnych jednostek administracji, pracownicy wydziałów promocji jednostek administracji, wszyscy zainteresowani.

Cele i korzyści:
Celem szkolenia jest przekazanie dobrych praktyk w wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych dla zarządzania informacją w jst, wynikających również z doświadczeń szkolącego; przedstawienie korzyści wynikających z odpowiedniego wykorzystania informacji gromadzonych w SIP oraz przekazanie wiedzy na temat możliwości nieodpłatnego pozyskiwania danych.

Wszystkie zagadnienia będą omówione na konkretnych przykładach w formie wykładu i praktycznego pokazania jak zarządzać informacją, skąd ją pozyskiwać i jak wpływa na efekty działania jst.

Program:
1.  ABC Dyrektywy INSPIRE i jej wdrażania w Polsce.

2.  Wpływ dostępu do informacji przestrzennej na zrównoważony rozwój jst.

3.  SIP i geoinformacja.

4.  Współpraca gmin z powiatami dla osiągnięcia obopólnych korzyści.

5.  Wykorzystanie danych przestrzennych w polityce przestrzennej gminy i opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Podstawy nieodpłatnego pozyskiwania danych z zewnątrz w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • omówienie podstaw prawnych;
 • praktyczna wiedza jak sporządzać odpowiednie wnioski, jaka informacja może być pozyskana nieodpłatnie a jaka odpłatnie;
 • ochrona danych osobowych;
 • wiarygodność danych pozyskiwanych z różnych źródeł;

7. Wspólne zarządzanie informacją przestrzenną w planowaniu przestrzennym i gospodarowaniu  nieruchomościami i mieniem jst i SP – synergia danych.

8.  SIP to nie obrazek, ani interaktywna mapa, to narzędzie do zarządzania – jak efektywnie wykorzystać dostęp do informacji przestrzennej.

9.   Plany wykorzystania nieruchomości jst a SIP.

10. Inwentaryzacja mienia jst a SIP.

11. Konsultacje społeczne a SIP.

12. Wykorzystanie SIP do gospodarowania nieruchomościami jst i SP:

 • struktura nieruchomości;
 • nieruchomości na tle mpzp;
 • atrybuty nieruchomości jst i SP;
 • analizy przestrzenne;
 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży;
 • oferta inwestycyjna;
 • szacowanie wartości nieruchomości;
 • informacja o zagrożeniach dla nieruchomości;
 • przerywanie biegu terminu do zasiedzenia, czyli SIP a zinwentaryzowanie nieruchomości gminnych.

Prowadzący:
Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO  9001 i 14001. Potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową, faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną kartę zgłoszenia najpóźniej do dnia 8 maja 2018 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

seo.wenlink.com 售卖中
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 OCDL FRDL Opole