Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji w 2019 r.

Data szkolenia

21-11-2019

Godzina

10:00 - 15:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 15.11. wynosi 314,50 zł

Po 15.11. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1. Definicja właściciela nieruchomości. Podmiot faktycznie władający nieruchomością. Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa jako podmioty obciążone obowiązkami właściciela nieruchomości.
2.Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zamieszkiwanie na nieruchomości przez część miesiąca.
3.Opłata z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4.Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone przez radę gminy.
5.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w deklaracji).
6.Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
7.Zmiana terminu do złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
8.Wprowadzenie zakazu złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
9.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty. Dodatkowy element zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Obowiązek określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
12.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
13.Naliczanie odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.Zaliczanie wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.
15.Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalenie biegu terminu przedawnienia, zasady przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, sporządzenie dokumentu informującego
o przedawnieniu).
16.Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
17.Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadząca;  ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od ponad 18 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Wymiar i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji w 2019 r.

Listopad 21 @ 10:00 - 15:00

Adresaci:
Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkolenia jest prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Program:
1. Definicja właściciela nieruchomości. Podmiot faktycznie władający nieruchomością. Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa jako podmioty obciążone obowiązkami właściciela nieruchomości.
2.Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zamieszkiwanie na nieruchomości przez część miesiąca.
3.Opłata z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4.Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone przez radę gminy.
5.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w deklaracji).
6.Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
7.Zmiana terminu do złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
8.Wprowadzenie zakazu złożenia przez właściciela nieruchomości korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
9.Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty. Dodatkowy element zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.Obowiązek określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie powiadomienia o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11.Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
12.Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.
13.Naliczanie odsetek za zwłokę od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.Zaliczanie wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych.
15.Przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalenie biegu terminu przedawnienia, zasady przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, sporządzenie dokumentu informującego
o przedawnieniu).
16.Upomnienie przesyłane zobowiązanemu (terminy, elementy upomnienia).
17.Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w zakresie egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prowadząca;  ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od ponad 18 lat.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl) bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 listopada 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Listopad 21
Czas:
10:00 - 15:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole,
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25