Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – szkolenie przekrojowe

Data szkolenia

23-01-2019

Godzina

09:00 - 14:00

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 16.01. wynosi 314,50 zł

Po 16.01. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do przewodniczących i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Korzyści:
W ramach szkolenia przedstawione zostaną wybrane zagadnienia ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 marca – prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane jest dla członków gkrpa oraz pracowników urzędów, współpracujących z komisjami. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zakresu prac komisji, zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowania wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, uchwalone w ostatnim okresie, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. oraz od 9 marca 2018 r.

Program szkolenia:
Blok I
1.Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
2.Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego
3.Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego
4.Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
5.Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO
6.Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7.Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne
Blok II
1.Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna
2.Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń
3.Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu
4.Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5.Dyskusja, wymiana doświadczeń

Prowadzący: prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – szkolenie przekrojowe

Styczeń 23 @ 09:00 - 14:00

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do przewodniczących i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Korzyści:
W ramach szkolenia przedstawione zostaną wybrane zagadnienia ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 marca – prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Szkolenie adresowane jest dla członków gkrpa oraz pracowników urzędów, współpracujących z komisjami. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą zakresu prac komisji, zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowania wniosków o zezwolenia i kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, uchwalone w ostatnim okresie, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. oraz od 9 marca 2018 r.

Program szkolenia:
Blok I
1.Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
2.Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego
3.Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego
4.Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
5.Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO
6.Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7.Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne
Blok II
1.Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna
2.Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń
3.Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu
4.Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5.Dyskusja, wymiana doświadczeń

Prowadzący: prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 18 stycznia 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Styczeń 23
Czas:
09:00 - 14:00
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25