Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa

Data szkolenia

27-03-2019

Godzina

09:30 - 14:30

Miejsce szkolenia

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018

Cena szkolenia

Cena szkolenia do 20.03. wynosi 314,50 zł

Po 20.03. cena szkolenia wynosi 370,00 zł

Dla drugiej osoby z tej samej Instytucji rabat 10% od ceny netto. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych do ceny szkolenia nie doliczamy VAT. Koszt obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe i lunch. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 77 453 68 25 w. 27 lub e-mailem na biuro@opole.frdl.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od OCDL FRDL.

Formularz

O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Korzyści:
W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości w oparciu o aktualne orzecznictwo. W tematyce szkolenia uwzględnione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Program:
I.Rodzaje podziałów nieruchomości.
II.Zasady opiniowania podziałów nieruchomości w oparciu:
•ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•decyzję o warunkach zabudowy,
•przepisy odrębne.
III.Procedura podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
IV.Dostęp do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału.
V.Zasady dokonywania podziału;
•Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział,
•Dokumenty niezbędne do wnioskowania o podział,
•Opiniowanie projektu podziału,
•Zawieszenie postępowania,
•Podjęcie postępowania,
•Treść decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
VI.Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.

Prowadząca: wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

« All Szkolenia

Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa

Marzec 27 @ 09:30 - 14:30

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Korzyści:
W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości w oparciu o aktualne orzecznictwo. W tematyce szkolenia uwzględnione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Program:
I.Rodzaje podziałów nieruchomości.
II.Zasady opiniowania podziałów nieruchomości w oparciu:
•ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•decyzję o warunkach zabudowy,
•przepisy odrębne.
III.Procedura podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
IV.Dostęp do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału.
V.Zasady dokonywania podziału;
•Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział,
•Dokumenty niezbędne do wnioskowania o podział,
•Opiniowanie projektu podziału,
•Zawieszenie postępowania,
•Podjęcie postępowania,
•Treść decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
VI.Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.

Prowadząca: wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Obecnie Naczelnik Wydziału Nieruchomości w Urzędzie m. st. Warszawy. Absolwentka Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę internetową (www.opole.frdl.pl), faksem bądź listownie dostarczając do nas wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA najpóźniej do dnia 22 marca 2019 r.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji lub we wskazanej lokalizacji.
Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@opole.frdl.pl

Szczegóły

Data:
Marzec 27
Czas:
09:30 - 14:30
Wydarzenie Category:

Organizator

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
Telefon:
(077) 454-48-29
Email:
szkolenia@opole.frdl.pl
Strona internetowa:
http://www.opole.frdl.pl

Miejsce

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51,
Opole, 45-018
+ Google Map
Telefon:
77/ 453 68 25