Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 (w kazusach) – SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Data szkolenia

02-04-2020

Godzina

10:00 - 14:00

Miejsce szkolenia


Cena szkolenia

229

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. UWAGA Ilość miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia (mail lub formularz na www.opole.frdl.pl). Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

Formularz

O szkoleniu

ADRESACI:

Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Cele:

Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę.

Korzyści:
– nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy o z.f.ś.s.
w praktyce (prawidłowa ocena sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wydatki „obarczone ryzykiem popełnienia błędu, praca komisji socjalnej „od kuchni”, dobre praktyki w zakresie regulaminu fundusz itp.)
– zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO
i procedurą kontrolną (PIP)
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ustawy o z.f.ś.s. w różnych jednostkach samorządowych
– uzyskanie wiedzy w zakresie wysokości odpisów podstawowych na fundusz socjalny w 2020 r oraz limitów zwolnień podatkowych w zakresie świadczeń
z z.f.ś.s.
– omówienie zmian ustawy o z.f.ś.s wynikających z Dz.U. 2019, poz.730, obowiązujących od 04.05.2019 r.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
1.Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych : obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.
2.Świadczenie urlopowe – wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.)
3.Zmiana wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. Kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego? Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.
4.Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
5.Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.
6.Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne)
7.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne)
8.Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
9.Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.
10.Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( zakres ingerencji). Komisja socjalna.
11.Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych
12.Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.2175).
13.Wpływ Rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U .poz.1000) na formalno – prawne regulacje ZFŚS. Omówienie zmian od 04.05.2019 w zakresie ustawy o zfśs.
14.Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS
15.Odpowiedzialność karno – wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
16.Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
17.Sesja pytań uczestników szkolenia

PROWADZĄCY: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 30 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

 

« All Szkolenia

  • To event minęło.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 (w kazusach) – SZKOLENIE ON-LINE – WEBINARIUM

Kwiecień 2 @ 10:00 - 14:00

ADRESACI:

Sekretarze, pracownicy działów kadr, przedstawiciele komisji socjalnych, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, przedstawiciele organizacji związkowych, przedsiębiorcy prowadzący działalność socjalną.

Cele:

Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych stosujących w/w ustawę.

Korzyści:
– nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów ustawy o z.f.ś.s.
w praktyce (prawidłowa ocena sytuacji socjalnej osoby uprawnionej, wydatki „obarczone ryzykiem popełnienia błędu, praca komisji socjalnej „od kuchni”, dobre praktyki w zakresie regulaminu fundusz itp.)
– zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO
i procedurą kontrolną (PIP)
– wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ustawy o z.f.ś.s. w różnych jednostkach samorządowych
– uzyskanie wiedzy w zakresie wysokości odpisów podstawowych na fundusz socjalny w 2020 r oraz limitów zwolnień podatkowych w zakresie świadczeń
z z.f.ś.s.
– omówienie zmian ustawy o z.f.ś.s wynikających z Dz.U. 2019, poz.730, obowiązujących od 04.05.2019 r.

Co to jest webinarium i jak będziemy je realizowali?

•Szkolenie to będzie realizowane w formie on-line. Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami.
•Nasze szkolenia on-line wyróżnia to, że prowadzone są z najlepszymi trenerami i ekspertami, praktykami w temacie szkolenia, których znają Państwo ze szkoleń stacjonarnych.
•Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty.
•Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi.
•Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome lub inną. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.
•Po przesłaniu karty zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali szkoleniowej). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie w której planowane jest jego rozpoczęcie.
•Korzystanie z naszych webinariów jest bardzo proste. Jeżeli po raz pierwszy korzystają Państwo z naszego webinarium proponujemy testowe połączenie we wskazanym przez nas terminie.
•Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu (pocztą lub mailem).

PROGRAM:
1.Zakres podmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych : obligatoryjne i fakultatywne tworzenie funduszu.
2.Świadczenie urlopowe – wysokość oraz termin jego wypłaty (świadczenia zbliżone – wczasy pod gruszą, wynagrodzenie „wakacyjne”.)
3.Zmiana wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2020 r. Kiedy istnieje możliwość jego kształtowania, rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego? Specyfika tworzenie ZFŚS w jednostkach oświaty.
4.Skutki przejścia zakładu lub jego części wraz z pracownikami do innego pracodawcy w zakresie działalności socjalnej.
5.Zasady ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; plan i korekta.
6.Zakres przedmiotowy działalności socjalnej – wydatki pokrywane z Funduszu i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie (np. usługi medyczne, imprezy integracyjne)
7.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – tryb wprowadzania i treść – analiza przykładowych wzorów (klauzule dyskryminacyjne)
8.Pożyczki na cele mieszkaniowe – wzory umów, oprocentowanie, warunki umarzania, potrącanie rat z wynagrodzenia pracownika w kontekście art. 91 Kodeksu pracy, dochodzenie roszczeń przez pracodawcę.
9.Ustalanie i dokumentowanie sytuacji dochodowej: materialnej, życiowej itp. osób korzystających ze świadczeń socjalnych.
10.Udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ( zakres ingerencji). Komisja socjalna.
11.Wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przepisach ubezpieczeniowych i podatkowych
12.Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Limity zwolnień wypłat z ZFŚS w wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz.2175).
13.Wpływ Rozporządzenia UE – RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U .poz.1000) na formalno – prawne regulacje ZFŚS. Omówienie zmian od 04.05.2019 w zakresie ustawy o zfśs.
14.Bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS
15.Odpowiedzialność karno – wykroczeniowa związana z działalnością socjalną (analiza przypadków)
16.Orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
17.Sesja pytań uczestników szkolenia

PROWADZĄCY: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: biuro@opole.frdl.pl lub poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 30 marca 2020 r.

UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KONTAKT:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
tel. 699 902 527, 699 902 532

 

Szczegóły

Data:
Kwiecień 2
Czas:
10:00 - 14:00
Wydarzenie Categories:
,